Personal Finance

Integrale dienstverlening waarbij u naast het beheer van uw vermogen ook terecht kunt voor Financiële Planning, Estate Planning en Aanvullend Pensioen.

download e-book meer weten

Financiële planning

Financiële planning is een onderdeel van Personal Finance. Het belangrijkste uitgangspunt van uw financiën is dat u uw doelen, nu en in de toekomst kunt realiseren. Hiervoor is het van belang om inzicht te genereren in uw financiële zaken en welke weg er bewandeld dient te worden om uw doelen te realiseren.

Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is financiële planning. Dit geeft u namelijk inzicht in de haalbaarheid van uw doelstellingen en dit biedt u houvast, rust en vooral overzicht.

Bij financiële planning geven wij u inzicht in zaken als de gevolgen van arbeidsongeschiktheid, overlijden of de koop of verkoop van een (vakantie)woning. Daarnaast zijn de fiscale aspecten van uw beleggingen een belangrijk onderdeel.

Estate planning

Estate planning is een ander onderdeel van Personal Finance. Estate is de Engelse vertaling voor nalatenschap. Onze Estate planning heeft dan ook als doel u inzicht te geven hoe u uw vermogen zo voordelig mogelijk kunt nalaten.

Als cliënt van ons begeleiden wij u bij de fiscale vraagstukken, zoals erfrecht, vermogensstructurering, bescherming van uw vermogen en overdracht ervan. U ontvangt een concreet plan dat aansluit op uw wensen en de actuele fiscale regelgeving.

Scenario planning ondernemers

Ondernemers steken veel tijd en energie in hun bedrijf. De focus is daarbij voornamelijk op de core business van het bedrijf, daar waar de interesse van de ondernemer ligt.

Financiën zijn belangrijk maar uit onderzoek blijkt dat veel ondernemers sturen en beslissen op basis van de aanwezige geldmiddelen en adviezen van hun adviseur. Inzicht in toekomstige kasstromen is veelal beperkt en beslissingen worden genomen op basis van ‘gevoel’.

Inzicht in de toekomstige kasstroom is echter van groot belang om gefundeerde keuzes te maken bij vragen als:

  • Kan ik rente en aflossing voor de financiering van een investering wel betalen?
  • Ik kan mijn bedrijf verkopen, maar is dit het juiste moment of kan ik beter nog een tijdje doorgaan?
  • Ben ik als ik stop met werken wel goed in staat om in mijn levensonderhoud te voorzien of moet ik ´eeuwig´ blijven werken?

Voor het beantwoorden van dergelijke relevante vragen is inzicht in de financiële toekomst van de onderneming nodig. Niet op de achterkant van een bierviltje, maar op basis van werkelijke cijfers met realistische aannames.

Wij bieden u die inzichten! Op basis van de laatst vastgestelde jaarrekening van uw onderneming maken wij een doorrekening van de balansen en resultaten voor de komende jaren waarbij ook de toekomstige vrije kasstroom inzichtelijk wordt gemaakt.

Dit stelt u in staat gefundeerde keuzes te maken op basis van de cijfers van uw onderneming en inzicht te krijgen in de financiële gevolgen van uw beslissingen.

 

meer informatie

Pensioenplan

Heeft u al inzicht in uw pensioen en weet u hoeveel inkomen u later zult ontvangen? Om tot een zorgeloos pensioen te komen is een financieel inzicht een must! U kunt nu aanvullend pensioen opbouwen zodat u later kunt genieten zonder zich zorgen te hoeven maken over uw inkomen.

Wij bieden u een pensioenplan dat u inzicht verschaft in uw huidig opgebouwde pensioeninkomen en bieden u tevens, integraal, de mogelijkheid om extra aanvullen pensioenvermogen op te bouwen op uw eigen speciale pensioenrekening.

Door het pensioenplan krijgt u inzicht hoeveel pensioen u heeft opgebouwd, hoeveel u nog wenst aan te vullen en hoeveel vermogen u (eventueel) moet opbouwen om aan de gewenste aanvulling te kunnen voldoen.

Kind rekening

Wilt u uw kind(eren) fiscaal schenken, dan kunt u er ook voor kiezen om voor uw kind(eren) een beleggingsrekening bij ons te openen welke wij koppelen aan uw eigen rekening en het vermogen als totaal beheren.

U kunt op deze rekening eenmalig een bedrag storten maar ook periodiek inleggen. Elke storting die u op de rekening doet, is een schenking aan uw kind. Voordeel hiervan is dat uw kind(eren) later over het geld geen schenk- of erfbelasting meer hoeft te betalen. Als ouder mag u elk jaar belastingvrij € 5.428,- (2019) aan uw kind schenken.

Deze schenking kunnen wij overhevelen vanuit uw eigen portefeuille naar de rekening van uw kind(eren).

meer informatie

E-Book: Meer rendement door slim indexbeleggen

Ontvang nu gratis en vrijblijvend het E-Book vol met praktische tips over beleggen in ETF’s. Met o.a.:
– Beleggen in ETF’s, hoe werkt dat?
– Het beleggingstheater: “Actief beleggen ontmaskerd”.


Download e-book