Achtergesteld deposito altijd een slecht idee?

Achtergesteld deposito altijd een slecht idee?

11 december 2012

‘Bij DSB hoor je nu over achtergestelde deposito’s. Is het altijd een slecht idee om hier geld op te zetten? En kun je je ‘verzekeren’ tegen het verlies van dit geld, of kun je dan net zo goed je geld op een gewoon deposito zetten? En hoe weet je of iets een normaal deposito, of een achtergesteld deposito is?

Amsterdam – Het faillissement van DSB Bank zal het Depositogarantiestelsel activeren en dan krijgen spaarders en houders van een normaal deposito van de DSB Bank hun inleg vergoedt tot 100.000,- per rekeninghouder. Dit geldt helaas niet voor houders van achtergestelde deposito’s. Is het aangaan van een achtergesteld deposito altijd een slecht idee en wat zijn eventueel de alternatieven?

Achtergesteld deposito

De spaarrente daalt de laatste tijd hard, zelfs tot ver onder de 4% verondersteld rendement die mensen binnen hun box 3 vermogen dienen te halen. Veel mensen zijn dan ook op zoek gegaan naar alternatieven die een interessante rente vergoeden. Een mogelijkheid is een achtergesteld deposito, waar hoge rentes worden vergoedt.

Een kenmerk van een achtergesteld deposito is dat in geval van een faillissement van de debiteur (DSB in dit geval) je achteraan in de rij staat ten opzichte van alle andere schuldeisers, en dat als er dan nog geld overblijft je gecompenseerd kan worden. Een achtergesteld deposito valt niet onder het depositogarantiestelsel (100.000,- per rekeninghouder gedekt door DNB). Bij een het aangaan van een deposito kies je voor een langere periode (maanden of jaren) waarbij je niet over je vermogen kan beschikken. Voor dit extra risico ontvang je als houder van zo’n achtergesteld deposito een hogere rente.

Afgelopen september was de vergoeding op een normaal deposito bij DBS voor 5 jaar 4,25% rente. Een 5-jarig achtergesteld deposito gaf 5,6% rente. Een verschil van 1,35% rente op jaarbasis. Op een direct opvraagbare internetspaarrekening kon hooguit circa 3% behaald worden (2,6% minder tov achtergesteld). Voor deze verschillen ga je dus een extra risico aan dat je geld niet gedekt is door DNB en dat je een langere periode hier niet over kunt beschikken. Is 1,35% meer rente je dit risico waard, is de vraag die je jezelf moet stellen.

Achteraf is het makkelijk om te concluderen dat het in het geval van DSB dus niet verstandig was om een achtergesteld deposito af te sluiten. Vooraf dient een investeerder altijd een afweging te maken tussen de opbrengsten (de rente) en de risico’s die er schuilen in dit product. Ben je er 100% van overtuigd dat de instelling niet failliet kan (wie is dat tegenwoordig nog) en kun je het geld voor lange periode missen dan is een achtergesteld deposito een mogelijkheid.

Heb ik een achtergesteld product?

Verzekeren tegen een faillissement kan in het geval van een achtergesteld deposito niet en al zou het wel kunnen dan zou de ‘verzekeringspremie’ het verschil tussen een normaal deposito en een achtergesteld deposito benaderen. Er zijn in Nederland niet veel aanbieders van achtergestelde deposito’s, maar voorbeelden van partijen die ze aanbieden of aanboden zijn DSB en Friesland Bank. Beide hebben in hun uitingen en voorwaarden duidelijk gecommuniceerd dat het om achtergestelde deposito’s gaat en dat er geen depositogarantieregeling van toepassing is. Daarnaast hebben andere banken nog wel achtergestelde producten/certificaten. Voorbeelden daarvan zijn SNS Participatie certificaat en Rabobank ledencertificaten. Ook bestaan er veel achtergestelde obligaties van diverse debiteuren.

Alternatieven

Ben je op zoek naar meer rendement dan een spaarrekening en wil je geen achtergesteld deposito afsluiten dan kun je denken aan beleggen in obligaties. Er is dan een keuze uit staatsobligaties ( hoge zekerheid, laag rendement) of bedrijfsobligaties. Het effectief rendement hierbij is afhankelijk van de kwaliteit van de debiteur , de looptijd en couponrente van de obligatie, maar is over het algemeen hoger dan een spaarrekening. Wel dient het geld voor langere periode beschikbaar te zijn voor beleggen. Door het (veelal) liquide karakter kunnen (de meeste) obligaties direct verkocht worden op de beurs. Het kan op dat moment zijn dat de koers lager is dan de aankoopwaarde van de obligatie maar je kunt wel direct over je geld beschikken. Ook in de obligatiemarkt bestaan er voldoende achtergestelde leningen en leningen met een andere (ingewikkelde) structuur of hoger risico. Zorg ervoor voordat je gaat beleggen in obligaties je jezelf goed laat voorlichten door een expert.

Bron: Z24, 16 oktober 2009


< Terug naar publicatieoverzicht

Doelstelling

Belegbaar vermogen

Horizon