eric_200px-v3

BeSmart factsheet juni 2024

05 juli 2024

Juni 2024

Nog altijd is er een positieve trend zichtbaar in de ontwikkelingen van de belangrijkste aandelenindices wereldwijd. Waar Amerika economisch gezien de dans leidt, volgt Europa op gepaste afstand. De Chinese economie is op weg naar een bescheiden herstel.

De VS ziet er vriendelijk uit. De economische groei blijft sterk, terwijl de belangrijkste aanjagers van inflatie bezig zijn met een daling. Zo is de loongroei sterk aan het vertragen en hoewel de huisvestingskosten de laatste periode zijn opgelopen, is er inmiddels sprake van een draaiende markt en zakken de huurprijzen in.

Open een rekening

 

In ruim twee jaar tijd werd in Europa de rente verhoogd tot 4% om te helpen de economie af te remmen. Inmiddels is de Europese groei in een ander vaarwater terecht gekomen en werd daarom op 6 juni jongstleden voor het eerst in ruim 2 jaar de rente verlaagd. De economie in onze regio heeft het dieptepunt achter zich gelaten en de inflatie neemt in redelijk tempo af. De verwachting is dat in 2024 de Europese rente nog twee maal verlaagd kan worden.

De vooruitzichten blijven goed. De recente ontwikkelingen laten een dalende inflatie zien in zowel de VS als in Europa. De economische groeivooruitzichten zijn in de VS goed en in Europa is er nog wel sprake van een stagnerende economie en komt een renteverlaging daarom goed uit.

BeSmart factsheet juni 2024


< Terug naar publicatieoverzicht

Doelstelling

Belegbaar vermogen

Horizon