man rivier

Lage spaarrente maakt beleggen populair

Het aantal beleggende huishoudens steeg ten opzichte van 2016 met 14 % tot bijna 1,4 miljoen blijkt uit het recente onderzoek Retail Investor van Kantar TNS. Met de spaarrentes bij de grootbanken op nagenoeg nul procent verschuift de focus van sparen naar beleggen. Mensen achten het beleggingsklimaat nu gunstig. Het aantal beleggende huishoudens bereikt nog niet de top van eind jaren negentig toen circa 1,9 miljoen huishoudens zich met beleggen bezighielden, maar er is de afgelopen twee jaar weer een forse stijging te zien.

Beleggers halen al jaren uitstekende resultaten, de economie groeit weer, de werkloosheid daalt gestaag en het vertrouwen is groot. Toch zijn de overheden en centrale banken nog bezig ons uit de financiële crisis te loodsen met financiële repressie; het laag houden van de rente, het opkopen van obligaties en het creëren van inflatie. Met voor spaarders als gevolg een (zeer) lage spaarrente. Wij zijn van mening dat beleggen (met een gedegen plan en voor lange termijn) verstandig is. Echter niet iedereen is een belegger. Of u een belegger bent hangt af van de manier hoe u op tegenslagen en/of slechte beursjaren reageert.

Het beoogde rendement van een bepaald beleggingsprofiel wordt meestal weergegeven als gemiddeld rendement. Dit wordt over het algemeen berekend over een lange periode en hierin zitten zowel goede als slechte jaren verwerkt. Van al deze uitslagen bevindt 95% zich tussen een bepaalde range.

De uitersten van deze range worden door beleggingsinstellingen vaak weergegeven als de uitslagen in een slecht jaar en een goed jaar. Buiten deze range bevindt zich dan nog 5% van de uitslagen die we als grote onverwachte verrassingen met catastrofale impact beschouwen (de zogenaamde Black Swans, maar dat onderwerp bewaren we voor een andere keer).

De meeste beleggers zullen bij aanvang aangeven zich te herkennen in een bepaald beleggingsprofiel met bijbehorend gemiddeld rendement. Het probleem schuilt echter in het gemiddelde. Dit is berekend op lange termijn en geeft dan ook op lange termijn enig houvast, maar op korte termijn geeft het geen enkel houvast. Het beste verwoordde Godfried Bomans dit: “Een statisticus waadde vol vertrouwen door een rivier die gemiddeld 1 meter diep was. Hij verdronk.“ Kijk als belegger meer naar de range waarbinnen de uitslagen zich kunnen bevinden en bedenk dan goed of je deze ‘tussentijdse dips’ emotioneel aankunt.

Slimme beleggers zetten een stip op de horizon, laten de tijd en de effectenportefeuille voor zich werken en herijken de effectenportefeuille afhankelijk van de tijd en het doel.

Meer weten over BeSmart of wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs op telefoonnummer
020 760 82 32 of vraag informatie aan.


< Terug naar artikel overzicht