Wie is BeSmart Vermogensbeheer
BeSmart Vermogensbeheer is in 2015 opgericht door drie ervaren beleggingsprofessionals, met gezamenlijk meer dan 50 jaar beleggingservaring, vanuit de overtuiging dat vermogensbeheer beter, goedkoper en klantgerichter moet worden. Bij BeSmart vinden wij dat het behalen van de beleggingsdoelstelling centraal moet staan en dat beleggen hiervoor het middel is.

Vermogensbeheer vanaf € 100.000,-
BeSmart biedt haar dienstverlening aan voor beleggers vanaf € 100.000,- en belegt voor 100% in ETF’s. Wij houden ons aan een aantal basisprincipes. Deze principes zijn niet nieuw en we hebben ze ook niet zelf bedacht. Het zijn de conclusies van wetenschappelijke onderzoeken, waarvan sommige zelfs al sinds de jaren ‘50 bekend zijn. In de loop der jaren heeft de beleggingsbranche deze regels ‘genegeerd’. Wij geloven echter dat ze vandaag de dag nog steeds actueel zijn en dat het volgen ervan zorgt dat u een tevreden belegger wordt.

Basisprincipes:

• Focus op (lange termijn) doel en horizon van cliënt (een beleggingsplan);
• Markten zijn niet te verslaan, wij volgen de markten met ETF’s;
• Wereldwijde spreiding, onderliggend in duizenden aandelen en obligaties;
• 100% beleggen in kosten- en rendementsefficiënte ETF’s (gemiddelde fee ETF’s 0,25%);
• Reageren niet op emotie, geen actieve keuzes om asset classes en regio’s uit te sluiten of onder- of over te wegen. Hierdoor lopen wij niet het risico dat je rendement mist als de keuze verkeerd uitpakt;
• Herbalanceren de portefeuille voor een optimale rendement-risico verhouding.

Werkwijze BeSmart Vermogensbeheer
Wij hebben het zwaartepunt van onze beleggingsmethodiek gelegd bij het efficiënt en mondiaal spreiden van risico’s en het doel van de portefeuille te koppelen aan de horizon van de cliënt. Op deze manier krijgt het vermogen de functie die het moet hebben.

Afhankelijk van uw uitgangspunten en uw risicohouding adviseren wij u een optimale effectenportefeuille bestaande uit de meest gebruikte beleggingscategorieën wereldwijd. Wij selecteren wereldwijde, gediversifieerde ETF’s en ETF’s in de juiste verhouding om zo uw gewenste rendement op lange termijn te behalen. Zo ontstaat er een optimaal gebalanceerde portefeuille met de rendementsverwachting passend bij uw doelstelling.

Op basis van de waardeontwikkeling van uw vermogen of een scheefgroeiende verdeling kunnen wij adviseren de effectenportefeuille te herbalanceren. Dit doen wij bijvoorbeeld wanneer de verhouding tussen de beleggingscategorieën onderling sterk van elkaar gaan afwijken. Hiervoor maken wij gebruik van geavanceerde software die ons van informatie voorziet wanneer er geherbalanceerd dient te worden. Ook vervangen we bepaalde ETF’s indien er betere alternatieven
voorhanden zijn.

Vraag hier ons E-Book over indexbeleggen aan.

Stappen bij BeSmart Vermogensbeheer

Risicoprofiel
1. Na het bepalen van uw doel en beleggingshorizon wordt de haalbaarheid getoetst door middel van slimme software. Wij controleren of het risicoprofiel past bij uw risicobereidheid en uw risicohouding. Pas als alles klopt kunnen we overgaan tot het samenstellen van de ideale portefeuilleverdeling

Asset Allocatie
2. Afhankelijk van uw risicoprofiel en uw horizon beleggen wij in de juiste verhouding van vooraf geselecteerde beleggingscategorieën waardoor een optimaal gebalanceerde portefeuille ontstaat met de rendementsverwachtingen passend bij uw doelstelling.

ETF Selectie
3. Wij beleggen voor u in ETF’s en indexfondsen die de markten volgen van de meest gebruikte beleggingscategorieën wereldwijd. Wij selecteren deze ETF’s en indexfondsen aan de hand van verschillende criteria. Indien betere alternatieven voorhanden komen zullen wij hierop anticiperen. Dit is een structureel proces.

Dit selectieproces is volledig onafhankelijk en BeSmart Vermogensbeheer is niet afhankelijk van één fondsaanbieder.  Tevens ontvangen wij geen vergoedingen of andere voordelen van de fondsaanbieders. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Monitoring & Herbalanceren
4. Wij werken met state of the art software die continu informatie verstrekt welke verdeling over de beleggingscategorieën het meest optimaal is om uw doel te realiseren. Daarnaast ontvangen wij signalen wanneer de portefeuille dient te worden geherbalanceerd en spelen hier dan direct op in.

Contact
Graag vertellen wij u meer over BeSmart Vermogensbeheer en onze werkwijze. Ook treft u op onze website meer informatie over het beleggen in ETF’s (klik hier). Heeft u vragen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs:

T: 020-7608232
E: info@besmartib.nl
W: www.besmartib.nl

E-Book: Meer rendement door slim indexbeleggen

Ontvang nu gratis en vrijblijvend het E-Book vol met praktische tips over beleggen in ETF’s. Met o.a.: – Beleggen in ETF’s hoe werkt dat? En – Het beleggingstheater: “Actief beleggen ontmaskerd”.


Download e-book