Spaarpotje voor later

Slimme ondernemers, zzp’ers en werknemers beginnen NU maandelijks met het opbouwen van een spaarpotje voor later en zorgen voor financiële zekerheid en rust.

open direct een rekening meer weten

Sparen of beleggen?

Van 10 euro per dag naar 1 miljoen over 40 jaar


10 jaar 20 jaar 30 jaar 40 jaar
Sparen € 40.150 € 73.000 € 109.500 € 146.000
Defensief € 43.098 € 101.019 € 178.859 € 283.471
Neutraal € 48.204 € 126.725 € 254.626 € 462.965
Offensief € 53.960 € 160.107 € 368.916 € 779.674
Zeer offensief € 57.106 € 180.393 € 446.562 € 1.021.200

NB De waarde van uw belegging kan fluctueren. Het betreft hier deels gesimuleerde resultaten en deels daadwerkelijk behaalde resultaten uit het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Bron: Rapport Backtest Modelportefeuilles BeSmart 2010-2015. Rendementen tot ultimo 2015 worden berekend met behulp van profielen welke de werkelijkheid zo nauwkeurig mogelijk benaderen. In opdracht van BeSmart heeft accountant Van Noort Gassler & Co onderzoek verricht en geoordeeld dat de gesimuleerde rendementscijfers juist, objectief meetbaar en representatief zijn zoals bedoeld in art. 2:5 g nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. De rendementen die wij publiceren zijn gebaseerd op de modelportefeuilles van BeSmart met een waarde van ongeveer 500.000 euro. De werkelijke rendementen van uw belegde vermogen kunnen afwijken al naar gelang de omvang van de portefeuille en het aantal gedane stortingen of onttrekkingen. De resultaten zijn netto dus na aftrek van de beheervergoeding, bank/brokerkosten en de kosten van de ETF’s. Het totale kostenoverzicht m.b.t. de dienstverlening is opvraagbaar bij BeSmart.

Hoe werkt het?

1. Bepaal maandbedrag

Bepaal eerst zelf hoeveel geld je maandelijks opzij wilt zetten om te beleggen en kies een bedrag dat past binnen je budget.

2. Open een rekening

Open een beleggingsrekening. Hiervoor werken wij samen met de broker Fondsenplatform. Na het openen van de rekening zal BeSmart voor u optreden als vermogensbeheerder. Het gehele openingsproces zullen wij van A t/m Z begeleiden.
› Lees er hier meer over

3. Selectie en monitoren

BeSmart selecteert de beleggingen en monitort uw portefeuille. Ook houden wij in de gaten welke verdeling over de beleggingscategorieën het meest ideaal is. Daarnaast informeren wij u periodiek over de ontwikkelingen van de effectenportefeuille en onze beleggingsbeslissingen.

4. Automatische overschrijving

Stel een automatische overschrijving in van je bankrekening naar je beleggingsrekening om ervoor te zorgen dat het bedrag maandelijks wordt overgemaakt en je op koers blijft om je financiële doelen te bereiken.

Tarieven

Vergoeding

Voor het beheren van uw vermogen rekenen we de volgende all-in vergoeding (incl. bewaarloon en transacties):
0,225% per kwartaal

De beheervergoeding wordt per kwartaal vooraf berekend en is incl. 21% BTW.

Kosten ETF’s

Omdat u via BeSmart belegt in kostenefficiënte Fondsen en ETF’s zijn de externe fondskosten laag. Gemiddeld zijn de kosten binnen de fondsen ven ETF’s in de effecten portefeuilles 0,21% – 0,24% op jaarbasis.

Meer weten over vermogensopbouw?

Door het invullen van het formulier ontvangt u ons e-book over vermogensopbouw bij BeSmart Vermogensbeheer.


Download e-book

Onze artikelen over vermogensopbouw