Slim beleggingsbeleid

BeSmart is ontstaan van uit de overtuiging dat duurzaam vermogensbeheer beter en slimmer kan. Ons beleggingsbeleid is gebaseerd op meerdere (Nobelprijs winnende) wetenschappelijke onderzoeken naar de meest optimale effectenportefeuille met de beste risico-rendement verhouding. Lees hier meer over duurzaam vermogensbeheer.

De beste beleggingsresultaten worden behaald door te beleggen in een wereldwijd gespreide effectenportefeuille tegen lage kosten. De verdeling van de effectenportefeuille koppelen wij aan uw beleggingsdoel en uw horizon. Op deze manier van duurzaam vermogensbeheer krijgt uw vermogen de functie die het moet hebben. Voor het inrichten van de effectenportefeuille gebruiken we duurzame ETF’s (Exchange Traded Funds). Onderliggend beleggen we op deze manier in duizenden verschillende aandelen en obligaties.

 

Dagelijks volgen we de financiële markten en de effectenportefeuilles op de voet. Indien de situatie er om vraagt passen we de samenstelling van de effectenportefeuille aan.

Duurzaam

Duurzame bedrijven zijn vaak innovatiever, financieel gezonder en zijn minder in schandalen verwikkeld, hetgeen de bedrijfswinsten en het rendement ten goede komt.

Bij BeSmart beleggen wij voor u in de meest duurzame bedrijven ter wereld via ETF’s. Duurzaam beleggen zorgt voor een win-win situatie; een betere wereld én een beter rendement.

Juiste verhouding

schijf-animated-WEB_v2 | vermogensbeheer

Altijd de juiste verhouding

Afhankelijk van uw uitgangspunten en uw risicohouding beheren wij voor u een optimale effectenportefeuille bestaande uit de meest gebruikte beleggingscategorieën wereldwijd.

Afhankelijk van de waardeontwikkeling van de effectenportefeuille of veranderende persoonlijke doelen zullen we de verhouding tussen de beleggingscategorieën of individuele ETF’s aanpassen.

Bekijk hier uw portefeuille

Rendement

Onze resultaten

Hieronder treft u een overzicht van de resultaten per profiel van de modelportefeuilles van BeSmart vanaf 1 januari 2016 tot heden. De resultaten zijn netto, dus na aftrek van alle kosten.

 

20162017 2018 2019 2020 2021 2022 20232024 (30-06)Meetkundig gemid. p/j
Defensief 4,45 %-0,24 %-5,53 %7,90 %3,28 %5,28 %-10,97 %4,51 %2,04 %1,14 %
Gematigd defensief 1,70%-5,95 %11,23 %4,23 %7,27 %-11,57 %5,02 %3,08 %1,85 %
Neutraal 6,53 %3,89 %-6,43 %14,66 %5,71 %9,92 %-12,24 %5,47 %3,84 %3,84 %
Offensief 8,49 %7,13 %-7,44 %19,12 %6,83 %13,92 %-13,20 %6,58 %5,48 %6,14 %
Zeer offensief 9,24 %8,48 %-7,78 %21,38 % 7,04 %15,66 %-13,86 %7,23 %6,37 %7,22 %


Stuur mij informatie

 

NB De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De rendementen die wij publiceren zijn gebaseerd op de modelportefeuilles van BeSmart met een waarde van circa 500.000 euro. De werkelijke rendementen van uw belegde vermogen kunnen afwijken al naar gelang de omvang van de portefeuille en het aantal gedane stortingen of onttrekkingen.

Onze aanpak

Risicoprofiel

Na het bepalen van uw doel en de beleggingshorizon wordt de haalbaarheid hiervan getoetst door middel van geavanceerde software. We controleren vervolgens of dit risicoprofiel past bij uw risicobereidheid en uw risicohouding. Pas als alles klopt kunnen we over gaan tot het samenstellen van de ideale portefeuilleverdeling.

ETF Selectie

Wij kopen voor u ETF’s (Exchange Traded Funds) en indexfondsen die de markten volgen van de meest gebruikte beleggingscategorieën wereldwijd. Allereerst selecteren wij ETF’s op basis van de strenge duurzaamheidscriteria zoals ESG en SRI. Vervolgens selecteren wij op basis van overige criteria waaronder totale kosten, afwijking van de index, replicatiemethode en liquiditeit.  Indien betere alternatieven voorhanden komen zullen wij hierop anticiperen.

Asset allocatie

Afhankelijk van uw risicoprofiel en uw horizon bepalen wij de juiste verhouding van vooraf geselecteerde beleggingscategorieën waardoor een optimaal gebalanceerde portefeuille ontstaat met de rendementsverwachtingen passend bij uw doelstelling.

Monitoring & Herbalanceren

Wij werken met geavanceerde software die continu informatie verstrekt welke verdeling over de beleggingscategorieën het meest optimaal is om uw doel te realiseren. Daarnaast ontvangen wij signalen wanneer de portefeuille dient te worden geherbalanceerd.

Tarieven

Vergoeding

Voor het beheren van uw vermogen rekenen we de volgende vergoeding;

Tot € 500.000,-

0,30 % per kwartaal

Vanaf € 500.000,- tot € 1.000.000,-

0,275 % per kwartaal

Vanaf € 1.000.000,- tot € 2.000.000,-

0,25 % per kwartaal

Vanaf € 2.000.000,-

0,225 % per kwartaal

De beheervergoeding wordt per kwartaal achteraf berekend en is excl. 21% BTW.

Tarieven depotbank

Om te beleggen bij BeSmart wordt er voor u een persoonlijke rekening geopend bij BinckBank. De tarieven voor o.a. transacties en bewaarloon zijn na te lezen in het document:
» Tarieven BinckBank 

Kosten ETF’s

Omdat u via BeSmart belegt in kostenefficiënte ETF’s zijn de externe fondskosten laag. Gemiddeld zijn de kosten binnen de ETF’s in de effectenportefeuilles 0,27% op jaarbasis.

» Bereken uw TCO

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, dat geldt voor alle vormen van beleggen waaronder dus ook beleggen in ETF’s. De hoeveelheid risico die u loopt is afhankelijk van de aard van de beleggingen en het risicoprofiel dat u kiest. Bij BeSmart onderscheiden we 6 risicoprofielen van zeer defensief tot zeer offensief. In het algemeen geldt hoe offensiever het profiel, hoe hoger de risico’s van de beleggingen.

Wanneer u wilt gaan beleggen is het belangrijk om u te realiseren dat één van de belangrijkste risico’s van beleggen het marktrisico is. Het marktrisico is het risico dat de gehele markt daalt, waardoor de waarde van de totale effectenportefeuille daalt. Dit wordt vaak het marktsentiment genoemd of de volatiliteit van de markt. Andere algemene risico’s bij beleggen die kunnen voorkomen zijn koersrisico, valutarisico, debiteurenrisico en renterisico.

Risico's van ETF's

Beleggen in ETF’s is makkelijk en transparant, maar er zijn ook risico’s verbonden aan het beleggen in ETF’s. Naast de algemene risico’s, zijn er ook specifieke risico’s:

Productstructuur
Bij ETF’s kunt u kiezen voor een fysieke of synthetische variant. Bij een synthetische variant wordt de index ‘nagebootst’ door middel van derivaten. Dit brengt een extra risico met zich mee.

Uitlenen van stukken
Bij fysieke ETF’s kunnen de effecten worden uitgeleend. Dit zorgt voor extra inkomsten binnen de ETF, maar zorgt ook voor tegenpartijrisico.

Dividendlekkage
Het vestigingsland van de uitgevende instelling van de ETF kan invloed hebben op het terugvorderen van dividendbelasting. Dit is niet altijd (volledig) mogelijk.

Voor meer informatie over de risico’s van de verschillende instrumenten verwijzen wij u naar het document kenmerken en risico’s van financiële instrumenten.

E-Book: Meer rendement door slim indexbeleggen

Ontvang nu gratis en vrijblijvend het E-Book vol met praktische tips over beleggen in ETF’s. Met o.a.:
– Beleggen in ETF’s, hoe werkt dat?
– Het beleggingstheater: “Actief beleggen ontmaskerd”.


Download e-book