Schrijf u in voor
onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze resultaten & ontwikkelingen.

inschrijven

Slim beleggingsbeleid

BeSmart is ontstaan van uit de overtuiging dat vermogensbeheer beter en slimmer kan. Ons beleggingsbeleid is gebaseerd op meerdere (Nobelprijs winnende) wetenschappelijke onderzoeken naar de meest optimale effectenportefeuille met de beste risico-rendement verhouding.

De beste beleggingsresultaten worden behaald door te beleggen in een wereldwijd gespreide effectenportefeuille tegen lage kosten. De verdeling van de effectenportefeuille koppelen wij aan uw beleggingsdoel en uw horizon. Op deze manier krijgt uw vermogen de functie die het moet hebben. Voor het inrichten van de effectenportefeuille gebruiken we duurzame ETF’s (Exchange Traded Funds). Onderliggend beleggen we op deze manier in duizenden verschillende aandelen en obligaties.

 

Dagelijks volgen we de financiële markten en de effectenportefeuilles op de voet. Indien de situatie er om vraagt passen we de samenstelling van de effectenportefeuille aan.

Duurzaam

Duurzame bedrijven zijn vaak innovatiever, financieel gezonder en zijn minder in schandalen verwikkeld, hetgeen de bedrijfswinsten en het rendement ten goede komt.

Bij BeSmart beleggen wij voor u in de meest duurzame bedrijven ter wereld via ETF’s. Duurzaam beleggen zorgt voor een win-win situatie; een betere wereld én een beter rendement.

Juiste verhouding

schijf-animated-WEB_v2 (1)

Altijd de juiste verhouding

Afhankelijk van uw uitgangspunten en uw risicohouding beheren wij voor u een optimale effectenportefeuille bestaande uit de meest gebruikte beleggingscategorieën wereldwijd.

Afhankelijk van de waardeontwikkeling van de effectenportefeuille of veranderende persoonlijke doelen zullen we de verhouding tussen de beleggingscategorieën of individuele ETF’s aanpassen.

Bekijk hier uw portefeuille

Rendement

Onze resultaten

Hieronder treft u een overzicht van de netto resultaten per profiel en de gesimuleerde netto resultaten van de modelportefeuilles van BeSmart. BeSmart is actief sinds 1 oktober 2015. Rendementen tot ultimo 2015 worden berekend met behulp van profielen welke de werkelijkheid zo nauwkeurig mogelijk benaderen.

Gesimuleerde resultaten
20102011201220132014201520162017 2018 2019 Meetkundig gemid. p/j
Zeer defensief 12,99 %3,10 %6,56 %-2,23 %8,46 %3,55 %4,02 %-1,88 %-5,13 %5,81 %3,97 %
Defensief 13,78 %1,67 %7,31 %-0,54 % 9,42 %4,20 %4,45 %- 0,24 %-5,53 %7,90 %4,95 %
Neutraal 16,70 %-2,99 % 9,38 %3,42 %11,31 %4,92 %6,53 %3,89 %-6,43 %14,66 %7,76 %
Offensief 19,56 %-6,28 %10,74 %6,98 %11,86 %5,56 %8,49 %7,13 %-7,44 %19,12 %10,09 %
Zeer offensief 20,64 %-7,80 %11,61 %8,39 %12,29 %5,75 %9,24 %8,48 %-7,78 %21,38 % 11,20 %


Stuur mij informatie

.

NB De waarde van uw belegging kan fluctueren. Het betreft hier deels gesimuleerde resultaten en deels daadwerkelijk behaalde resultaten uit het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Bron: Rapport Backtest Modelportefeuilles BeSmart 2010-2015. In opdracht van BeSmart heeft accountant Van Noort Gassler & Co onderzoek verricht en geoordeeld dat de gesimuleerde rendementscijfers juist, objectief meetbaar en representatief zijn zoals bedoeld in art. 2:5 g nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.  De rendementen die wij publiceren zijn gebaseerd op de modelportefeuilles van BeSmart met een waarde van ongeveer 500.000 euro. De werkelijke rendementen van uw belegde vermogen kunnen afwijken al naar gelang de omvang van de portefeuille en het aantal gedane stortingen of onttrekkingen. De resultaten zijn netto dus na aftrek van de beheervergoeding, bank/brokerkosten en de kosten van de ETF’s. Het totale kostenoverzicht m.b.t. de dienstverlening is opvraagbaar bij BeSmart.

Onze aanpak

Risicoprofiel

Na het bepalen van uw doel en de beleggingshorizon wordt de haalbaarheid hiervan getoetst door middel van geavanceerde software. We controleren vervolgens of dit risicoprofiel past bij uw risicobereidheid en uw risicohouding. Pas als alles klopt kunnen we over gaan tot het samenstellen van de ideale portefeuilleverdeling.

ETF Selectie

Wij kopen voor u ETF’s (Exchange Traded Funds) en indexfondsen die de markten volgen van de meest gebruikte beleggingscategorieën wereldwijd. Wij selecteren deze aan de hand van verschillende criteria waaronder totale kosten, afwijking van de index, replicatiemethode en liquiditeit.  Indien betere alternatieven voorhanden komen zullen wij hierop anticiperen.

Asset allocatie

Afhankelijk van uw risicoprofiel en uw horizon bepalen wij de juiste verhouding van vooraf geselecteerde beleggingscategorieën waardoor een optimaal gebalanceerde portefeuille ontstaat met de rendementsverwachtingen passend bij uw doelstelling.

Monitoring & Herbalanceren

Wij werken met geavanceerde software die continu informatie verstrekt welke verdeling over de beleggingscategorieën het meest optimaal is om uw doel te realiseren. Daarnaast ontvangen wij signalen wanneer de portefeuille dient te worden geherbalanceerd.

Tarieven

Vergoeding

Voor het beheren van uw vermogen rekenen we de volgende vergoeding;

Tot € 500.000,-

0,30 % per kwartaal

Vanaf € 500.000,- tot € 1.000.000,-

0,275 % per kwartaal

Vanaf € 1.000.000,- tot € 2.000.000,-

0,25 % per kwartaal

Vanaf € 2.000.000,-

0,225 % per kwartaal

De beheervergoeding wordt per kwartaal achteraf berekend en is excl. 21% BTW.

Tarieven depotbank

Om te beleggen met BeSmart wordt er voor u een persoonlijke rekening geopend bij BinckBank of DeGiro. De tarieven voor o.a. transacties en bewaarloon zijn na te lezen in de documenten:
» Tarieven BinckBank  » Tarieven DeGiro

Kosten ETF’s

Omdat u via BeSmart belegt in kostenefficiënte ETF’s zijn de externe fondskosten laag. Gemiddeld zijn de kosten binnen de ETF’s in de effectenportefeuilles 0,27% op jaarbasis.

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, dat geldt voor alle vormen van beleggen waaronder dus ook beleggen in ETF’s. De hoeveelheid risico die u loopt is afhankelijk van de aard van de beleggingen en het risicoprofiel dat u kiest. Bij BeSmart onderscheiden we 6 risicoprofielen van zeer defensief tot zeer offensief. In het algemeen geldt hoe offensiever het profiel, hoe hoger de risico’s van de beleggingen.

Wanneer u wilt gaan beleggen is het belangrijk om u te realiseren dat één van de belangrijkste risico’s van beleggen het marktrisico is. Het marktrisico is het risico dat de gehele markt daalt, waardoor de waarde van de totale effectenportefeuille daalt. Dit wordt vaak het marktsentiment genoemd of de volatiliteit van de markt. Andere algemene risico’s bij beleggen die kunnen voorkomen zijn koersrisico, valutarisico, debiteurenrisico en renterisico.

Risico's van ETF's

Beleggen in ETF’s is makkelijk en transparant, maar er zijn ook risico’s verbonden aan het beleggen in ETF’s. Naast de algemene risico’s, zijn er ook specifieke risico’s:

Productstructuur
Bij ETF’s kunt u kiezen voor een fysieke of synthetische variant. Bij een synthetische variant wordt de index ‘nagebootst’ door middel van derivaten. Dit brengt een extra risico met zich mee.

Uitlenen van stukken
Bij fysieke ETF’s kunnen de effecten worden uitgeleend. Dit zorgt voor extra inkomsten binnen de ETF, maar zorgt ook voor tegenpartijrisico.

Dividendlekkage
Het vestigingsland van de uitgevende instelling van de ETF kan invloed hebben op het terugvorderen van dividendbelasting. Dit is niet altijd (volledig) mogelijk.

Voor meer informatie over de risico’s van de verschillende instrumenten verwijzen wij u naar het document kenmerken en risico’s van financiële instrumenten.

E-Book: Meer rendement door slim indexbeleggen

Ontvang nu gratis en vrijblijvend het E-Book vol met praktische tips over beleggen in ETF’s. Met o.a.:
– Beleggen in ETF’s, hoe werkt dat?
– Het beleggingstheater: “Actief beleggen ontmaskerd”.


Download e-book