F.A.Q.

Veel gestelde vragen over Indexbeleggen en ETF's

Bij indexbeleggen gelooft de belegger niet dat de index op lange termijn te verslaan is door gebruik te maken van actieve beleggingsstrategieën zoals stockpicking of timing van de markt. Indexbeleggers maken gebruik van ETF´s en volgen hiermee op een kostenefficiënte wijze de effectenmarkten op de voet. Indexbeleggen wordt ook wel passief beleggen genoemd.

ETF staat voor Exchange Traded Fund en wordt in de volksmond ook wel tracker genoemd. Een ETF is een beleggingsfonds die als doel heeft het volgen van een bepaalde beursindex. Een index is een samenstelling van een mandje effecten en dient als graadmeter voor de ontwikkelingen van de markt. Met de aankoop van een ETF, koopt u dus de gehele index in dezelfde verhouding en volgt u de koersontwikkeling hiervan op de voet. Er zijn ETF´s te koop op verschillende aandelenindices (bijv. de AEX-index), maar er zijn ook ETF’s verkrijgbaar in obligaties of alternatieve beleggingen zoals grondstoffen.

Beleggen in ETF’s is goedkoop. Omdat er geen dure fondsmanager aan te pas komt, zijn de kosten van ETF’s slechts een fractie van de kosten van actieve beleggingsfondsen. Ook zorgt het voor een brede spreiding en daarmee voor risicoverlaging, omdat u met de aankoop van één ETF al een spreiding aanbrengt van enkele honderden aandelen of obligaties tegelijkertijd. Ook zijn ETF’s flexibel en transparant. Omdat een ETF een specifieke index kopieert bent u altijd op de hoogte in welke effecten wordt belegd. Ook zijn ETF’s beursgenoteerd en kunnen in, tegenstelling tot actieve beleggingsfondsen, de gehele dag door verhandeld worden. U kunt de waardeontwikkeling van de ETF dan ook de gehele dag volgen.

Beleggen in ETF’s kent dezelfde algemene risico’s als alle andere vormen van beleggen zoals marktrisico, renterisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico en valutarisico. Het risico van een specifieke ETF is afhankelijk van de samenstelling en kenmerken van het product. Hierbij kunt u denken aan; in welke onderliggende effecten wordt belegd (aandelen, obligaties etc.), de samenstelling van de index, valuta, replicatiemethode of het wel of niet uitlenen van onderliggende effecten. Nadere informatie over een ETF kunt terugvinden in het document ‘Essentiële Beleggersinformatie’ (EBI). De Essentiele Beleggersinformatie beschrijft op beknopte wijze en in niet-technische woorden de samenstelling, kenmerken en risico van de ETF.

BeSmart is in 2015 opgericht door drie ervaren beleggingsprofessionals vanuit de overtuiging dat vermogensbeheer beter, slimmer en klantgerichter moet worden. Bij BeSmart vinden wij dat het behalen van de beleggingsdoelstelling centraal moet staan en dat hiervoor beleggen het middel is. Nu 5 jaar later hebben wij het vertrouwen gekregen van meer dan 250 cliënten die hun vermogen door ons laten beleggen.

Onze heldere beleggingsmethodiek is gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken en studies naar de optimale effectenportefeuille en kenmerkt zich door een wereldwijde brede spreiding, lage kosten en volledige onafhankelijkheid. Met onze persoonlijke aanpak en de focus op uw doelstelling is ons uitgangspunt een langdurige samenwerking met u.

U kunt bij BeSmart terecht met een bedrag vanaf € 100.000,- In het geval van een pensioen- of lijfrenterekening is het mogelijk om met een lager bedrag te starten, vraagt u een van onze vermogensbeheerders naar de mogelijkheden.

Een samenwerking met BeSmart kenmerkt zich door de persoonlijke benadering. Daarom willen we graag weten wie u bent en wat uw doelstellingen en uitgangspunten zijn. Allereerst vult u op onze website een aantal vragen in om uw beleggingsprofiel en uitgangspunten te bepalen. Hierna zal een adviseur van BeSmart contact met u opnemen om in een nader persoonlijk onderhoud (telefonisch of face-to-face) kennis te maken en de puntjes op de i te zetten.

BeSmart is zelf geen bank of broker, maar werkt hiervoor samen met Binck Bank of Fondsenplatform. Bij een van deze partijen openen we een rekening op uw naam. Vervolgens ontvangt u de benodigde documenten van ons en kunnen we na de verwerking hiervan en de ontvangst van de liquiditeiten of uw huidige effectenportefeuille van start gaan.

Het bewaar en de administratie van uw beleggingen wordt gedaan door Binck Bank of Fondsenplatform. Beide zijn toonaangevende spelers op het gebied van effectendienstverlening aan zowel particulieren als aan vermogensbeheerders en adviseurs. Beide partijen werken met een afgescheiden vermogen, door uw beleggingen in een apart bewaarbedrijf onder te brengen. De enige taak van dit bewaarbedrijf is het administreren en bewaren van uw beleggingen. Mocht een van de partijen toch failliet gaan, dan vallen uw beleggingen niet in de failliete boedel, maar blijven veilig in het bewaarbedrijf.

Ja, naast privé effectenrekening is het ook mogelijk om als DGA een zakelijke effectenrekening te openen. Ook is het mogelijk om als stichting of vereniging een effectenrekening te openen.

BeSmart heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Klik hier voor de AFM registratie.

Tevens is BeSmart geregistreerd bij het Dutch Securities Institute (DSI) en het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). DSI bevordert de deskundigheid en integriteit van de branche en het KiFiD bemiddelt tussen consument en financieel dienstverlener in geval van een dispuut. BeSmart heeft de uitspraken van het KiFid als bindend verklaard.

Binnen BeSmart krijgt u een vast aanspreekpunt, die u periodiek op de hoogte houdt van de ontwikkelingen met uw effectenportefeuille en uw doelstelling. Ook is er altijd een tweede aanspreekpunt aangewezen waar u terecht kunt met uw vragen in geval van afwezigheid. Tevens ontvangt u van ons per kwartaal een uitgebreide rapportage per e-mail toegestuurd. Tot slot krijgt u ook inloggegevens van Binck Bank of Fondsenplatform, zodat u via hun online platform direct inzage heeft in de huidige stand van uw effectenportefeuille.

Veel gestelde vragen over de Pensioen- en Lijfrenterekening

Een pensioenrekening is een fiscaal gefaciliteerde effectenrekening waarmee u kunt beleggen om aanvullend pensioen op te bouwen. Een pensioenrekening wordt ook wel een lijfrenterekening genoemd. En de belastingdienst helpt mee, een deel van uw inleg krijgt u terug.

De pensioenrekening is voor iedereen met inkomen die tekort aan pensioen opbouwt en hiervoor aanvullend iets aan wil doen. Dit kan inkomen uit loondienst, winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden zijn. Tevens kan de rekening een interessant alternatief zijn voor mensen met een bestaande lijfrentepolis of lijfrenterekening. Tot slot is de pensioenrekening interessant voor DGA’s die het pensioen in eigen beheer hebben omgezet naar een oudedagsverplichting.

Een deel van uw inleg krijgt u terug van de belastingdienst maar daartegenover staan wel voorwaarden waaraan u moet voldoen:

Het is een geblokkeerde rekening;
tot uiterlijk 5 jaar na het bereiken van uw AOW-leeftijd dient u met het eindkapitaal een inkomen aan te kopen. Indien u eerder opneemt verliest u het belastingvoordeel en moet u een boete betalen.

U mag alleen uw jaarlijkse pensioentekort storten;
dit heet jaarruimte en is afhankelijk van uw inkomen en uw pensioentekort. Ook geldt er een maximaal bedrag per jaar.

Als u met pensioen gaat koopt u met het bedrag een inkomen aan;
bij een aanbieder van uw keuze (bank/verzekeraar) koopt u met het eindbedrag een inkomen aan.

Over dit inkomen betaalt u dan inkomstenbelasting;
Het is dus bruto inkomen. Hoeveel belasting u betaalt is afhankelijk van de dan geldende tarieven en in welke schijf dit inkomen dan valt.

De bedragen die u stort op uw pensioenrekening zijn fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (box 1). Een groot deel krijgt u dus terug van de belastingdienst. Hoeveel dit precies is hangt af van uw persoonlijke situatie. Ook telt het vermogen op uw pensioenrekening niet mee als vermogen voor de vermogensrendementsheffing (box 3).

De fiscale behandeling van de pensioenrekening hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig kan zijn. Twijfelt u of heeft u hier vragen over, neemt u dan contact op met een fiscalist en/of pensioenadviseur. BeSmart is zelf geen fiscalist of pensioenadviseur, maar wij kunnen u wel in contact brengen met zo’n adviseur.

De jaarruimte is het bedrag dat u per jaar maximaal mag storten op uw pensioenrekening. De jaarruimte is afhankelijk van uw belastbare inkomen (tot max. 103.317) en het pensioentekort.  Uw jaarruimte kunt u uitrekenen op de website van de belastingdienst, klik hier

Reserveringsruimte is de optelsom van onbenutte jaarruimtes van de afgelopen 7 jaar. Voor het berekenen van de reserveringsruimte kunt u terecht op de website van de belastingdienst, klik hier.

In de praktijk is dit mogelijk, maar dit kunt u beter niet doen. U kunt alleen het bedrag van de jaarruimte/reserveringsruimte fiscaal aftrekken. Vervolgens staat het bedrag geblokkeerd en kan het niet zonder boete worden opgenomen. Tot slot betaalt u er na uw pensioen belasting over.

Pensioen opgebouwd in de derde pijler, zoals een lijfrentepolis of op een ander bankspaarrekening kunnen worden overgeheveld. In veel gevallen is het mogelijk een bestaande polis over te boeken, maar dus niet altijd. Ook kunnen er consequenties zijn bij de overheveling van een polis. Wilt u weten of het mogelijk is om uw polissen over te hevelen of bent u niet zeker van de consequenties, dan raden wij u aan hiervoor een gespecialiseerd adviseur (fiscalist of pensioenadviseur) in te schakelen. Heeft u zelf nog geen gespecialiseerd adviseur dan kunnen wij u daarmee helpen, vraag ernaar bij onze adviseurs en zij brengen u in contact met een betrouwbare expert uit ons zakelijke netwerk.

Sinds april 2017 is het pensioen voor DGA’s ingrijpend veranderd. Het pensioen in eigen beheer is afgeschaft en de DGA moet een belangrijke beslissingen nemen.

Samengevat heeft u als DGA de volgende mogelijkheden:

  • U kunt het pensioen in eigen beheer premievrij voortzetten
  • In 2017 t/m 2019 kunt u het pensioen in eigen beheer fiscaal vriendelijker afkopen
  • De pensioenreservering kan worden omgezet in een Oudedagsverplichting.

Wat voor u de beste mogelijkheid is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, hiervoor kunt u het beste een gespecialiseerd adviseur (fiscalist of pensioenadviseur) inschakelen. Heeft u zelf nog geen gespecialiseerd adviseur dan kunnen wij u daarmee helpen, vraag ernaar bij onze adviseurs en zij brengen u in contact met een betrouwbare expert uit ons zakelijke netwerk.

In alle gevallen kan BeSmart iets voor u betekenen indien u wilt beleggen. Bij voortzetting kunnen we een zakelijke effectenrekening openen, bij afkoop een privé effectenrekening openen en in het geval van een Oudedagsverplichting een zakelijke rekening of een pensioenrekening openen.

Na overlijden zal 100% van de waarde overgaan op de nabestaanden en het kapitaal maakt dus onderdeel uit van de nalatenschap.

De pensioenrekening is voor de opbouwfase van uw aanvullend pensioen. De rekening is geblokkeerd tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Dan bent u verplicht om binnen 5 jaar een inkomen (uitkerend product) aan te kopen (via BeSmart op basis van doorbeleggen of bij een andere aanbieder) met de opgebouwde waarde op uw rekening. Over de uitkeringen gaat u inkomstenbelasting betalen.

Ja en nee. BeSmart is gespecialiseerd in beleggen en het bereiken van uw financiële doelen, maar is geen fiscalist of pensioenadviseur. Heeft u hulp nodig bij het maken van de fiscale berekeningen of weet u niet zeker of het mogelijk is een bestaande polis over te boeken, schakel dan een expert in. Heeft u zelf nog geen expert op dit gebied dan kunnen wij u daarmee helpen, vraag ernaar bij onze adviseurs en zij brengen u in contact met een betrouwbare expert uit ons zakelijke netwerk.

Via de lijfrenterekening van BeSmart kunt u een opgebouwd (aanvullend) pensioenbedrag laten uitkeren. Dit bedrag kan komen van een bankspaarrekening, een lijfrenteverzekering (polis), gouden handdruk of een oudedagsverplichting (ondernemers). De uitkeringen worden gespreid over een aantal jaren, bijvoorbeeld vanaf uw AOW-leeftijd. Maar het mag ook later of zelfs eerder, onder bepaalde voorwaarden. De hoogte van de uitkeringen is afhankelijk van de inleg en de gekozen uitkeringsperiode, de rekenrente en de door ons gerealiseerde beleggingsresultaten.

U bent of gaat binnenkort met pensioen en u heeft een lijfrentekapitaal (minimaal € 50.000,-) opgebouwd met een bankspaarproduct of een lijfrenteverzekering. Dat bedrag komt nu vrij. Bent u ondernemer, dan kun de stakingswinst of oudedagsreserve inleggen. Ook is het mogelijk een Gouden Handdruk in te brengen.

BeSmart zal met het lijfrente kapitaal (door)beleggen. Beleggen brengt risico’s met zich mee, dat geldt voor alle vormen van beleggen waaronder dus ook beleggen via een Lijfrenterekening.  Voor mensen die geen beleggingsrisico’s willen nemen of voor mensen die financieel afhankelijk zijn van het pensioen is de pensioenrekening van BeSmart dan ook niet geschikt.

De uitkering van een opgebouwd lijfrentekapitaal moet ingaan uiterlijk 5 jaar na het jaar waarin u recht krijgt op een AOW-uitkering. Start de uitkering voor de AOW-leeftijd dan is de uitkeringsduur minimaal 20 jaar + aantal jaar voor AOW leeftijd. Start de uitkering na AOW-leeftijd en is de uitkeringsduur tussen 5 en 20 jaar dan geldt een maximale uitkering van 22.443 euro (2021) in het eerste jaar. Komt u op een hoger bedrag uit per jaar? Dan moet u voor een langere uitkeringsduur kiezen zodat de uitkering per jaar niet meer is dan het maximum. Is de uitkeringsduur minimaal 20 jaar dan geldt voor de uitkering geen wettelijk bepaald maximumbedrag per jaar.

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de rekenrente en het rendement. Als het behaalde rendement hoger is dan de rekenrente, stijgt de uitkering. Als het behaalde rendement lager is dan de rekenrente, daalt de uitkering.

Het is (in principe) een geblokkeerde rekening. U mag het vermogen op deze beleggingsrekening niet afkopen, verkopen, vervreemden, prijsgeven of formeel of feitelijk tot zekerheid mag geven. U kunt deze beleggingsrekening tussentijds beëindigen, maar dit heeft fiscale gevolgen. De uitkering kunnen ook invloed hebben op uw belastingtarief en toeslagen. Door een gunstige looptijd te kiezen heeft u de controle over de hoogte van de uitkering en de effecten daarvan. Vraag een fiscaal adviseur om advies.

De volgende opgebouwde kapitalen kunt u inbrengen:

•    Kapitaal op een andere bankspaarrekening
•    Polis voor uw aanvullend pensioen (lijfrentepolis)
•    Polis waarmee u vrij vermogen opbouwt (kapitaalverzekering)
•    Gouden handdruk
•    Ondernemers: Oudedagsverplichting (in BV)

Als u overlijdt gaan de uitkeringen gedurende de resterende uitkeringsduur over op uw erfgenamen.

Is uw vraag nog niet beantwoord?

Neem contact op met een van onze vermogensbeheerders via
telefoonnummer 020-760 82 32 of per e-mail op info@besmartib.nl

E-Book: Meer rendement door slim indexbeleggen

Ontvang nu gratis en vrijblijvend het E-Book vol met praktische tips over beleggen in ETF’s. Met o.a.: – Beleggen in ETF’s hoe werkt dat? En – Het beleggingstheater: “Actief beleggen ontmaskerd”.


Download e-book