ETF

Beleggen in ETF’s of indexfondsen, hoe werkt dat?

Onlangs hebben wij een onderzoek laten uitvoeren door een onafhankelijk klantonderzoeksbureau naar o.a. het gebruik van ETF’s. Onder de respondenten bleek dat circa 50% de afgelopen 12 maanden heeft belegd in ETF’s. Bij de vraag aan de andere helft waarom zij niet in ETF’s beleggen, gaf een ruime meerderheid van 66% aan dit niet te doen vanwege een gebrek aan kennis over ETF’s. Onbekend maakt dus onbemind. Ondanks dat er tegenwoordig dagelijks nieuws over ETF’s en indexbeleggen gepubliceerd wordt, is het naar mijn mening een duidelijk signaal aan ons en andere branchegenoten zoals ETF-aanbieders om u nog beter te informeren over alle ins en outs van ETF’s. Ik zal proberen met mijn blogs hieraan een bijdrage te leveren. Ook kunt u ons E-Book “slim Indexbeleggen” aanvragen

Het eerste indexfonds werd in 1976 op de markt gebracht in de VS door de onlangs overleden Vanquard oprichter Jack Bogle onder de naam First Index investment trust, hetgeen we nu kennen als het Vanquard S&P 500 Index fund. Een serieuze ontwikkeling maakte indexbeleggen pas door na de komst van de eerste ETF in 1993 door State Street. De Standard & Poor’s Depositary Receipts (nu SPDR ofwel ‘spider’) volgde ook de S&P 500 en is één van de grootste ETF’s ter wereld. De echte groei in beheerd vermogen begon vanaf ongeveer de eeuwwisseling toen iShares ten tonele kwam en een wereldwijd gespreide ETF op de markt bracht. De totale omvang van de markt is vanaf het jaartal 2000 van ongeveer $ 100 miljard gegroeid naar nu wereldwijd ongeveer $ 4000 miljard, waarbij Europa een marktaandeel heeft van ongeveer 15%. Ik durf hierbij wel te stellen dat Europa qua ontwikkeling op ETF-gebied 10 jaar achterloopt op de VS. Hier begon de echte groei pas na de financiële crisis van 2008, met een echte groeispurt pas vanaf 2014. Met een Europese markt nu van ca. 800 miljard en een veronderstelde verdubbelingstijd van 5 jaar is het duidelijk dat we hier pas aan het begin van een enorme opmars in ETF’s staan.

ETF staat voor Exchange Traded Fund en wordt in de volksmond ook wel indextracker genoemd. Een ETF is een beleggingsfonds die als doel heeft het zo nauwkeurig mogelijk volgen van een bepaalde beursindex. Een index is een samenstelling van ‘een mandje’ effecten en dient als graadmeter voor de ontwikkelingen van een bepaalde markt zoals bijvoorbeeld in Nederland; de AEX-index. Met de aankoop van een ETF, koopt u dus de gehele index in dezelfde verhouding en volgt u de koersontwikkeling hiervan op de voet. Ook kun je ETF’s kopen die een bepaalde regio volgen zoals bijvoorbeeld Azië, of een ETF die een thema dan wel branche volgt zoals bijvoorbeeld telecom of technologie aandelen.

Wanneer u besluit om te gaan beleggen kunt u dat grofweg op twee manieren doen; actief of passief. Actieve beleggers proberen op basis van hun voorspellingen en de hieruit volgende aan- en verkopen van bijvoorbeeld aandelen, derivaten of obligaties de index (de markt) te verslaan. Indien de beleggingsstrategie succesvol is dan zal het rendement hoger zijn dan de index. De meeste beleggingsfondsen en vermogensbeheerders zijn actieve beleggers. Passieve beleggers geloven niet dat de index op lange termijn is te verslaan. Door gebruik te maken van ETF’s of indexfondsen wordt een index gevolgd. Het rendement komt hierdoor zeer dicht in de buurt van het rendement van de index.

Alhoewel er het meeste aanbod is in aandelen ETF’s, zie je de laatste tijd een opmars in obligatie ETF’s. Deze volgen dus een bepaalde index bestaande uit verschillende obligaties. Dit kunnen staatsobligaties, bedrijfsobligaties, hoog risico obligaties of zelfs een mix hiervan zijn. Ook bestaan er ETF’s met onderliggend verschillende grondstoffen zoals bijvoorbeeld olie, gas, sojabonen en edelmetalen. Afhankelijk van uw risicohouding en beleggersprofiel is het dus mogelijk een verdeling te maken uit verschillende beleggingscategorieën met ETF’s.

Een groot voordeel van ETF’s is dat je erg makkelijk een zeer brede spreiding hebt en niet afhankelijk bent van het wel en wee van een beperkt aantal aandelen of obligaties in je effectenportefeuille. Met de aankoop van één ETF koop je soms al honderden of duizenden aandelen of obligaties onderliggend. Het marktrisico, het risico dat de gehele markt daalt, ook wel marktsentiment of volatiliteit van de markt genoemd, dat blijft. Andere algemene risico’s bij beleggen die kunnen voorkomen ook zoals valutarisico, debiteurenrisico en renterisico.

De sterke opmars van ETF’s wereldwijd gaat voornamelijk ten koste van actieve beleggingsfondsen, waar een grote uitstroom van vermogen is. En alhoewel actieve beleggingsfondsen ook mandjes met aandelen, obligaties of grondstoffen zijn, lukt het ze niet of nauwelijks om op lange termijn de index te verslaan. Verschillende onderzoeken komen zelfs tot een percentage van 90% van de fondsen die het gemeten op een 5-jaarsperiode niet lukt om de index te verslaan. Een van de redenen hiervan is dat deze actieve fondsen vaak veel hogere kosten rekenen dan ETF’s.
Wilt u meer informatie over BeSmart Vermogensbeheer? Klik dan hier.


< Terug naar artikel overzicht