duurzaam beleggen

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen: het nieuwe normaal na Corona?

Naast een hoop ellende heeft het coronavirus ons wellicht ook een aantal positieve zaken laten inzien, die wij misschien waren vergeten of die naar de achtergrond waren verdwenen. Doordat we zoveel mogelijk thuiswerken is de balans tussen werk en privé verbeterd. Ook zijn we bewuster over onze gezondheid gaan nadenken en is er een gevoel voor saamhorigheid ontstaan. Dit ‘nieuwe normaal’ zorgt voor een aantal grote (duurzame) ontwikkelingen op het gebied van werken, digitalisering, wonen, reizen en verschillende maatschappelijke thema’s.

Volgens veel economen, politici en wetenschappers is dit een historische kans om zaken anders te gaan regelen en te hervormen. We zien dit al gebeuren. Zo moet Air France- KLM voor de gekregen staatsteun de vloot verduurzamen en binnenlandse vluchten schrappen en zitten er aan de EU-deal van 750 miljard ook klimaatveranderingseisen. Bij het ‘nieuwe normaal’ gaat het dus bewust omgaan met de mensen (maatschappij), het milieu en ondernemingen. En die ontwikkeling zien we ook bij beleggen; de opkomst en groei van maatschappelijk verantwoord beleggen.

Bijdragen aan een betere wereld

Maatschappelijk verantwoorde beleggers, ook wel duurzame beleggers genoemd, houden bij hun beleggingsbeslissingen rekening met overwegingen op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG). Zo kijken deze beleggers niet alleen naar het rendement of winstgevendheid van hun belegging, maar ook of het bedrijf bijdraagt aan een betere en socialere wereld.

In welke mate een bedrijf duurzaam is wordt bijvoorbeeld gemeten aan de hand van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s – Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties. Hoe beter een bedrijf ‘scoort’ op deze ontwikkelingsdoelen, hoe duurzamer het is, en daarmee ontvangt het een hogere duurzaamheidsscore (ESG score). Afhankelijk van je motivatie of persoonlijke waarden kun je kiezen welke gradatie duurzaam je voorkeur heeft.

Een misvatting onder particuliere beleggers is dat duurzaam beleggen vooral te maken heeft met milieudoelstellingen en het klimaat, maar dat is te kort door de bocht. Kijkend naar de SDG’s zien we al snel dat ook maatschappelijke thema’s en ondernemingsbestuur een belangrijke rol spelen. Thema’s waarop veel nadruk is komen te liggen sinds de opkomst van het coronavirus.

 

Extra rendement

Een andere grote misvatting is dat maatschappelijk verantwoord beleggen ten laste zou gaan van het rendement. De laatste jaren levert het vooral extra rendement op. Grote beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars nemen al jaren of zelfs tientallen jaren duurzame criteria mee in hun beleggingsbeslissingen en dat is ook niet vreemd.

Maatschappelijk verantwoorde bedrijven zijn over het algemeen innovatiever, hebben een beter bestuur, betere bedrijfsprocessen, beter risicobeheer, zijn financieel gezonder, hebben loyale klanten en goede, gemotiveerde medewerkers. Ze waren dus in alle opzichten ook beter voorbereid op een crisis zoals we nu meemaken. Dit meewegend is de voorkeur van de grote beleggers vanzelfsprekend en is het logisch dat deze bedrijven op lange termijn een bovengemiddeld rendement laten zien.

Reputatie en wet- en regelgeving

Ik ben er van overtuigd dat door de coronacrisis mensen en specifiek beleggers bewuster gaan nadenken over duurzame thema’s en hun investeringen. Zaken zoals bijvoorbeeld globalisering, het klimaat, gezondheidszorg, mobiliteit, verantwoorde voedselconsumptie/productie en een circulaire stad of economie. De focus zal voor bedrijven meer komen op de lange termijn maatschappelijke impact dan op de korte termijn winstoptimalisatie. Voor bedrijven zal de duurzame reputatie belangrijker worden onder druk van de maatschappij. Een voorbeeld hiervan is de discussie over de coronasteun voor bepaalde bedrijven of de effectieve belastingdruk voor grote multinationals. Ook zal er meer druk komen op de bedrijven om te verduurzamen via scherpere wet- en regelgeving vanuit de overheid. De bedrijven die nu al voorop lopen hebben hierbij een voorsprong en zullen in de toekomst betere resultaten neerzetten. Beleggers doen er ook goed aan deze trend te volgen en hierin voorop te lopen en de effectenportefeuille te verduurzamen.

Download ons E-Book  : “6 misvattingen over duurzaam beleggen ontrafeld


< Terug naar artikel overzicht