marvin-200

Lijfrente doorbeleggen?

Amsterdam – Bij BeSmart Vermogensbeheer bestond al enkele jaren de mogelijkheid om pensioen op te bouwen via beleggen op een fiscaal vriendelijke pensioenrekening, ook wel een bankspaarrekening of pensioenspaarrekening genoemd. Sinds kort is daar de mogelijkheid van doorbeleggen met een uitkerende lijfrente bijgekomen. Met de huidige lage rekenrentes die veel aanbieders van dit soort producten gebruiken is dit een prettig alternatief voor mensen die op zoek zijn naar een eventueel hogere uitkering op hun lijfrentekapitaal en bereid zijn beleggingsrisico’s te accepteren.
Reden genoeg dus om deze mogelijkheden eens op een rij te zetten. We stellen Marvin Koster, partner bij BeSmart, enkele concrete vragen.

Op jullie website tref ik de termen Pensioenrekening en Lijfrenterekening aan, wat is het verschil?

“Een pensioenrekening bieden we al enkele jaren aan, hierbij kun je fiscaal vriendelijk aanvullend pensioen opbouwen middels beleggen. Ook kunnen bestaande bankspaarrekeningen en polissen in veel gevallen worden overgeheveld. Iedere deelnemer kan ieder jaar een bepaald bedrag storten dat fiscaal aftrekbaar is. De fiscus betaalt dus mee aan je pensioenopbouw. Dat maximale bedrag dat je per jaar kunt storten noemen ze jaarruimte. Ook kan niet benutte jaarruimte van de afgelopen 7 jaar worden gebruikt, dit noemt men dan reserveringsruimte. De meeste bankspaarrekeningen zijn gebaseerd op- de naam zegt het al- de spaarrente. Nu deze historisch laag is rendeert het vermogen nauwelijks. Door te beleggen op deze pensioenrekening geeft het zicht op een hogere eindwaarde. Met deze eindwaarde dien je wel op je pensioenleeftijd een lijfrente aan te kopen.”

“En dat is dus de volgende stap; de Lijfrenterekening. Dit is een nieuwe mogelijkheid bij BeSmart. De meeste uitkerende lijfrente-producten bij banken en verzekeraars zijn gebaseerd op de rekenrente, die nu negatief is, hierdoor vallen de uitkeringen lager uit. Bij ons kun je nu doorbeleggen met het lijfrente-kapitaal met dus zicht op een hogere uitkering.”

https://www.besmartib.nl/lijfrenterekening

Voor wie is een Lijfrenterekening geschikt?

“Eigenlijk voor iedereen die een lijfrentekapitaal van minimaal € 50.000,- heeft opgebouwd via bijvoorbeeld een verzekeraar of een andere bankspaarrekening en nu het moment is aangebroken om te gaan uitkeren. Ook ondernemers kunnen hun Oudedagsverplichting (ODV) uit de BV inbrengen. Meestal zal dit plaatsvinden ergens rond de pensioen- of AOW datum. Afhankelijk van de omvang van het vermogen, de uitkeringstermijn en de rekenrente wordt de uitkering over het eerste jaar bepaald, de vervolguitkeringen zijn afhankelijk van het behaalde beleggingsresultaat. Voor mensen die geen beleggingsrisico’s willen nemen of voor mensen die financieel afhankelijk zijn van het aanvullende pensioen is de lijfrenterekening van BeSmart dan ook niet geschikt.”

 

Welke voorwaarden gelden er?

“Dit zijn voornamelijk wettelijke voorwaarden. Zo moet de uitkering van een lijfrentekapitaal maximaal starten binnen 5 jaar na de AOW leeftijd. De uitkeringsduur is dan meestal tussen de 5 en 20 jaar maar de eerste jaaruitkering mag niet boven de € 22.443,- uitkomen. Gebeurt dit wel, dan zal een langere looptijd gekozen moeten worden. Start je met uitkeren voor de AOW leeftijd dan is de uitkering altijd 20 jaar plus de jaren voor de AOW leeftijd. Wij raden mensen bij twijfel altijd aan contact op te nemen met een fiscaal adviseur.”

Welke polissen kunnen worden overgeheveld?

“Dat is eigenlijk heel breed. Van andere opbouwende- en uitkerende lijfrentepolissen, kapitaalverzekeringen tot aan een gouden handdruk en oudedagsverplichtingen (ODV) voor ondernemers.
Vooral voor de woekerpolis, polissen waarbij de kosten veel te hoog zijn, is het daarnaast ook erg interessant in de opbouwende fase om deze nog over te hevelen. Veel ondernemers hebben de afgelopen jaren hun pensioenopbouw in de eigen BV omgezet naar een oudedagsverplichting (ODV). Indien ze nu met pensioen gaan en de BV willen opheffen uit kostenoverweging , kunnen ze de ODV afstorten.”

Hoe wordt er belegd?

Zowel de Pensioenrekening als ook de Lijfrenterekening is een persoonlijke rekening op naam van de belegger zelf. Het beleggingsprofiel is dus ook afhankelijk van de persoonlijke (financiële) situatie, de horizon en de doelstelling. Zo kan iemand in de opbouwfase met een horizon van 25 jaar veel offensiever beleggen dan iemand die nu wil gaan uitkeren.

“Het kapitaal zullen wij beheren volgens een Duurzaam mandaat. Dit zijn fondsen en ETF’s die voldoen aan duurzame ESG-criteria. U belegt dus indirect in de meest duurzame bedrijven ter wereld die goed zijn voor milieu, maatschappij en met een goed ondernemersbestuur. De laatste jaren presteren deze bedrijven ook nog eens beter dan gemiddeld en wij verwachten dat dit doorzet, met de nadruk die er nu ligt op het klimaatakkoord en het geld dat beschikbaar komt voor de energietransitie.”

“Duurzame bedrijven zijn over het algemeen innovatiever, hebben een beter bestuur, betere bedrijfsprocessen, beter risicobeheer, zijn financieel gezonder, hebben loyale klanten en goede, gemotiveerde medewerkers. Ze waren ook beter voorbereid op een crisis zoals we nu meemaken. Dit meewegend is het logisch dat deze bedrijven op lange termijn een bovengemiddeld rendement laten zien.”

Voor vragen bel 020-7608232 of kijk op https://www.besmartib.nl/lijfrenterekening


< Terug naar artikel overzicht