Foto Ronald

Pensioen opbouw – de 3 pijlers

In Nederland wordt de pensioenopbouw vaak verdeeld over drie pijlers. Deze pijlers vertegenwoordigen verschillende bronnen van inkomsten voor het pensioen:

Eerste pijler: AOW (Algemene Ouderdomswet).
De AOW vormt de eerste pijler van het Nederlandse pensioenstelsel. Het is een basispensioen dat door de overheid wordt verstrekt aan alle inwoners van Nederland zodra ze de AOW-leeftijd bereiken. De hoogte van de AOW-uitkering is gekoppeld aan het aantal jaren dat iemand in Nederland gewoond of gewerkt heeft. Het AOW-pensioen is bedoeld om in de basisbehoeften van mensen te voorzien, maar het is mogelijk niet voldoende om een comfortabel pensioen te garanderen.

Tweede pijler: Pensioen via werkgever.
De tweede pijler bestaat uit pensioenregelingen die worden aangeboden door werkgevers. Veel mensen die in loondienst werken, bouwen pensioenrechten op via hun werkgever. Dit kan gebeuren via een pensioenfonds of een pensioenverzekeraar. Werknemers betalen een bepaald percentage van hun salaris aan het pensioenfonds en de werkgever draagt ook bij. Het opgebouwde pensioenkapitaal wordt beheerd door het pensioenfonds van de verzekeraar en wordt uitgekeerd aan de werknemer na het bereiken van de pensioenleeftijd.

 

Derde pijler: Individueel pensioen.
De derde pijler omvat individuele pensioenvoorzieningen die mensen zelf kunnen treffen. Dit geldt met name voor zelfstandig ondernemers, zzp’ers en werknemers die geen pensioenregeling hebben via hun werkgever. Ze hebben de mogelijkheid om zelf een pensioenopbouw te regelen, bijvoorbeeld door het openen van een lijfrenterekening. Dit is een individuele spaar- of beleggingsrekening waarop ze geld kunnen storten om een aanvullend pensioen op te bouwen. Het opgebouwde kapitaal kan periodiek worden uitgekeerd tijdens het pensioen. Het Nederlandse pensioenstelsel komt neer op de basisuitkering van de AOW met aanvullende pensioenopbouw via werkgevers en individuele werknemers.

Kan BeSmart Vermogensbeheer u helpen bij de derde pijler? Wij zijn u graag van dienst. Kijk op www.besmartib.nl/spaarpotje-voor-later of bel ons op 020 – 760 8232.


< Terug naar artikel overzicht