daan_200px-v3

Voor wie? Werk je in loondienst?

Iedere Nederlander die in Nederland woont en/of werkt bouwt in principe AOW (Algemene Ouderdoms Wet) op. Deze AOW wordt opgebouwd in de 50 jaar voordat de AOW-uitkering ingaat. Voor ieder jaar dat je mist, wordt de AOW gekort met 2%. De AOW-leeftijd is momenteel 67 jaar en loopt, aangezien de gemiddelde levensverwachting toeneemt, nog altijd op.
De AOW wordt het basispensioen van de overheid genoemd (de eerste pijler).

Dat deze AOW veelal niet toereikend is, moge duidelijk zijn. Een richtlijn die vaak gebruikt wordt voor ‘genoeg pensioen’ is 70% van het laatstverdiende bruto-inkomen.

Van alle werkenden in Nederland bouwde 13 procent geen pensioen op in 2020. Daarnaast blijkt dat werkenden die niet deelnemen aan een pensioenfonds ook privé weinig pensioen opbouwen.

Bouw je geen pensioen op via je werkgever, dan is het (als de financiële mogelijkheden daar zijn) verstandig om hier serieus werk van te maken. Het realiseren van zo’n pensioenpot is makkelijker dan je misschien denkt. Open een rekening bij BeSmart en beleg op bijvoorbeeld maandelijkse basis een bepaald bedrag. De overheid stimuleert deze investeringen die een belastingvoordeel van meer dan 50% kan opleveren.

Behoor je tot de 87% die wel pensioen opbouwt via de werkgever, dan zorgt dat voor meer financiële rust op de ‘oude dag’. Er is dan na pensionering meestal geen grote terugval in het inkomen. Deze pensioenopbouw vindt dan plaats in de zogenaamde tweede pijler.

Toch is het ook in deze positie nog altijd een goede zet om, wanneer de financiële mogelijkheden dit toelaten, in te zetten op verder aanvullend inkomen. Je kunt dit deel bij BeSmart laten beleggen. Op basis van deskundig advies wordt gekeken naar de beste invulling, om bijvoorbeeld eerder te stoppen met werken.

Kijk op www.besmartib.nl/spaarpotje-voor-later of bij vragen neem telefonisch contact met ons op. Wij zijn te bereiken op 020 – 760 8232. Wij helpen u graag.

E-Book vermogensopbouw


< Terug naar artikel overzicht