daan_200px-v3

Uitgelegd: Pensioenopbouw in Nederland

Uitgelegd: Pensioenopbouw in Nederland

In Nederland rust het pensioenstelsel op drie hoofdpijlers, waarbij aanvullende opties en persoonlijke bezittingen een rol spelen.

De eerste pijler, de AOW, voorziet in een basispensioen voor alle Nederlanders, ongeacht hun inspanningen gedurende hun werkzame leven. Hoewel dit basisbedrag niet hoog is, vormt het een fundament voor verdere pensioenopbouw.

De tweede pijler betreft het pensioen dat via de werkgever wordt opgebouwd, meestal via pensioenfondsen, verzekeraars of premiepensioeninstellingen. Dit aanvullend pensioen is vooral relevant voor werknemers in loondienst.

Download E-Book Vermogensopbouw

De derde pijler omvat individuele pensioenregelingen, zoals lijfrentes, die voornamelijk worden gebruikt door zelfstandigen, ondernemers en werknemers zonder werkgeverspensioen.

Open direct een rekening

Naast deze pijlers spelen ook andere bezittingen een rol in de pensioenopbouw, zoals spaargeld, beleggingen en een eigen woning, soms aangeduid als de ‘vierde pijler’. Bovendien moedigt het stelsel aan om actief te blijven werken na de pensioengerechtigde leeftijd, wat de financiële druk kan verminderen en maatschappelijke betrokkenheid bevordert.

Meer informatie


< Terug naar artikel overzicht