foto6-200px

Hoge raad haalt streep door box 3 heffing

Goed nieuws voor beleggers: de Hoge Raad heeft besloten dat beleggers in box 3 alleen belasting hoeven te betalen over het werkelijke rendement dat is behaald! Dat betekent dat de Belastingdienst onterecht in rekening gebrachte box 3-heffing moet gaan terugbetalen aan beleggers. Er mag namelijk maximaal over het werkelijke rendement geheven worden. Dat blijkt uit belangrijke uitspraken van de Hoge Raad van 6 juni 2024. Het gaat om betaalde box 3-heffing door mensen die meer hebben dan alleen spaar- en banktegoeden.

Wat is er ook alweer aan de hand?
De Belastingdienst rekent met een forfaitair (vast) rendement, dit rendement kan hoger uitpakken dan het werkelijke rendement. Zo bedroeg dit forfaitaire rendement in 2023: 6,17%, in 2024: 6,04% en voor volgend jaar (2025) is het ook al bekend: 5,88%. Vervolgens is hier 36% vermogensrendementsheffing over verschuldigd.

Dat was eind 2021 aanleiding voor de Hoge Raad (kerstarrest) om een streep te halen door de toen geldende regels voor belastingheffing in box 3. Het forfaitaire rendement was destijds niet afhankelijk van de werkelijke samenstelling van je vermogen maar gebaseerd op rendementen van een fictieve beleggingsmix. Die heffing is discriminerend concludeerde de Hoge Raad toen. Vervolgens werden de regels voor de belastingheffing in box 3 aangepast. Er kwam een apart forfait voor banktegoeden, voor overig vermogen en voor schulden.

De Hoge Raad heeft zich nu gebogen over de vraag of die aanpassing het probleem dat in het kerstarrest werd geconstateerd oplost. Deze uitspraak werd vanochtend gedaan en in het kort: de box 3-heffing is nog steeds discriminerend.

Herberekening van belasting aan de hand van het werkelijke rendement
Het gevolg van deze uitspraak is dat er opnieuw berekend moet worden hoeveel belasting er verschuldigd is, maar dan over het werkelijke rendement. Dan is het wel handig om te weten wat daar precies onder valt. Ook hier heeft de Hoge Raad in het arrest duidelijkheid over gegeven:

Neem contact op

• Voordelen die uit vermogen worden getrokken (denk aan rente, dividend en huur)
• Waardeveranderingen zowel positief als negatief (inclusief ongerealiseerde waardeveranderingen)
• Met kosten wordt geen rekening gehouden
• Er wordt wel rekening gehouden met rente van schulden die tot box 3-vermogen behoren
• Er wordt geen rekening gehouden met positieve of negatieve rendementen uit andere jaren (dus geen verliesverrekening)

Is het werkelijke rendement lager dan het forfaitaire rendement?
En je hebt nog geen definitieve aanslag ontvangen (wanneer je in 2021, 2022 of 2023 beleggingen of overige bezittingen het aangegeven, is dit het geval). Of is je bezwaarschrift aangehouden? Dan moet je wachten op bericht van de Belastingdienst. Die zal waarschijnlijk eerst een definitieve aanslag opleggen op grond van de huidige wetgeving. Het is vervolgens aan jou om met behulp van het digitale formulier ‘Opgaaf werkelijk rendement’ aan te tonen dat je werkelijke rendement lager was. Dat formulier komt te zijner tijd beschikbaar op www.belastingdienst.nl > Mijn Belastingdienst. Overigens is het de bedoeling dat het formulier ‘Opgaaf werkelijk rendement’ je stap voor stap helpt met het bepalen van het werkelijke rendement.

Is het werkelijke rendement hoger dan het forfaitaire rendement?
Geen zorgen. Je betaalt alleen belasting over het forfaitaire rendement, nooit meer. Pas op het moment dat er een nieuwe wet is waarin iedereen belasting gaat betalen over het werkelijke rendement zal er ook bij jou belasting worden geheven over het werkelijke rendement. Die wet is er echter pas op zijn vroegst per 2027. Er zijn echter twijfels of die datum wel gehaald wordt.

Concreet?
In dit stadium is het nog even lastig om de precieze impact voor iedereen te bepalen. 2022 was een slecht beleggingsjaar, dit zal leiden tot een teruggaaf van box 3-belasting. 2023 was een veel beter beleggingsjaar, dat zou dan dus niet leiden tot een extra belastingheffing. Overigens gaat het niet alleen om beleggingen, ook verhuurd onroerend goed, leningen aan bijvoorbeeld kinderen etc. vallen onder “overig vermogen”.

En nu?
De Belastingdienst zal het formulier ‘Opgaaf werkelijk rendement’ aan de hand van deze uitspraken eerst verder afronden. Voor nu kun je en hoef je dus geen actie te ondernemen. Wacht rustig op bericht van de Belastingdienst. Mocht er nieuws zijn dan zullen wij dat melden en natuurlijk helpen we bij het invullen van het formulier als het zover is! En zijn er voor die tijd vragen, neem gerust contact met ons op!


< Terug naar artikel overzicht