24/7 doelbewaking

Doelbewaking

U heeft waarschijnlijk hard gewerkt voor uw vermogen. Laat uw vermogen nu voor u werken en geef het een concreet doel. Door het plannen van een realistisch doel zijn wij in staat het vermogen op een dermate manier te monitoren dat wij u continu het beste advies kunnen geven dat nodig is om dit doel te behalen.

Ontzorgt

Wij monitoren de portefeuille en houden u op de hoogte van de waardeontwikkeling van uw vermogen en de haalbaarheid van uw doelen in de toekomst. Dit doen wij, met behulp van geavanceerde software, op persoonlijke basis. Daarnaast kunt u via onze website dagelijks de ontwikkelingen volgen.

Herbalanceren

Uw portefeuille zal bestaan uit een evenwichtige spreiding over ETF’s (Exchanged Traded Funds)  en indexfondsen. Afhankelijk van uw risicoprofiel en horizon bepalen wij de juiste verhoudingen passend bij uw doelstelling, om een optimaal gebalanceerde portefeuille te krijgen en monitoren de daarbij behorende rendementsverwachtingen.

Op basis van de waardeontwikkeling van de effectenportefeuille kunnen wij beslissen het vermogen te herbalanceren. Dit doen wij wanneer bijvoorbeeld de verhouding tussen de beleggingscategorieën of individuele ETF’s sterk van elkaar gaan afwijken. Hiervoor maken wij gebruik van geavanceerde software die ons van informatie voorziet wanneer er geherbalanceerd dient te worden.

Realistisch plan

Aan de basis van een goede samenwerking staat een goede voorbereiding. Aan de hand van uw doelstelling en horizon maken wij een realistisch plan, bestaande uit een rendementsverwachting en een concreet beleggingsvoorstel. Onze software informeert ons wanneer externe factoren er voor zorgen dat de realisatie van het plan verandert. Door het continue monitoren van de portefeuille zullen wij  frequent met u de voortgang van het beleggingsplan bespreken waardoor de portefeuille altijd de samenstelling heeft die nodig is om u doel te behalen.

besmart-iphone

E-Book: Meer rendement door slim indexbeleggen

Ontvang nu gratis en vrijblijvend het E-Book vol met praktische tips over beleggen in ETF’s. Met o.a.:
– Beleggen in ETF’s, hoe werkt dat?
– Het beleggingstheater: “Actief beleggen ontmaskerd”.


Download e-book