DNB gaat private banking onderzoeken

DNB gaat private banking onderzoeken

28 juni 2013

Private banking is volop in beweging. Reden voor DNB om de private-bankingactiviteiten van banken nader te onderzoeken. Ze wil onderzoeken hoe de private banks zijn ingesteld op de toekomst en waar de kwetsbaarheden liggen. Aanleiding hiervoor is het provisieverbod waardoor de inkomsten van private banken onder druk staat. Lees hieronder een interview met toezichthouder Ellert van den Broek.

Waarom doet DNB onderzoek naar private banking?

‘We houden de bedrijfsmodellen en strategie van banken goed in de gaten, via speciale thema-onderzoeken onder meerdere banken. Zo kunnen we anticiperen op de uitdagingen voor de komende jaren. Dit jaar zoomen we in op private banking. Dit is een markt die volop in beweging is: er komt nieuwe regelgeving, zoals het provisieverbod, het online bankieren wordt steeds belangrijker en klanten wensen meer transparantie over de kosten en de manier waarop hun vermogen belegd wordt.’

Wanneer maakt DNB de onderzoeksresultaten bekend?

‘Het onderzoek is net pas, begin juni, van start gegaan, dus dat duurt nog een aantal maanden. DNB zal dit najaar eerst de betrokken banken een directe terugkoppeling geven. Later gaan we de algemene bevindingen publiceren: dat zal eind dit jaar worden.’

Waar draait het om in dit onderzoek?

‘We gaan dit onderzoek doen bij alle banken die private-banking activiteiten hebben. Bij elke bank gaan we na wat de doelstellingen, de strategie en kwetsbaarheden zijn. Een voorbeeld: stel een bank is sterk afhankelijk van bepaalde provisie-inkomsten en wij signaleren dat de tarieven voor dit product sterk zullen dalen door de toetreding van nieuwe concurrenten. Als gevolg hiervan kunnen de rendementen van deze bank onder druk komen te staan. Vervolgens onderzoeken we of die bank deze potentiële ontwikkelingen heeft meegenomen in haar toekomstplannen. Ook bekijken we welke mogelijkheden zo’n bank heeft om financieel gezond te blijven, door bijvoorbeeld nieuwe inkomsten te genereren en/of kostenverlaging. Over de resultaten van ons onderzoek gaan we in gesprek met de banken.’

Wat verwacht DNB van banken?

‘Een bank moet een realistisch beeld hebben van haar sterke en zwakke punten. Op basis daarvan moet een bank kunnen onderbouwen hoe zij haar klanten wil bedienen op verantwoorde en winstgevende wijze. Ook moet een bank een strategie hebben voor toekomstige ontwikkelingen op de markt, en weten wat ze moet én kan doen als die gaat bewegen in een richting die voor haar minder gunstig uitpakt. DNB vindt niet alleen de cijfermatige prognoses van banken belangrijk, maar vooral ook de kwalitatieve onderbouwing daarvan’.

 

Bron: Persbericht DNB, 28-06-2013


< Terug naar nieuwsoverzicht

Doelstelling

Belegbaar vermogen

Horizon