Provisieverbod werkt execution only in de hand

Provisieverbod werkt execution only in de hand

25 juli 2013

Al hoewel beleggers positief staan tegenover het provisieverbod en de bijkomende toegenomen transparantie schrikt toch een groot deel van de beleggers wanneer deze de werkelijke kosten van beleggingsdiensten zullen zien. Dit zal er zelfs toe leiden dat een deel van de beleggers stopt met het afnemen van uitgebreide beleggingsdiensten zoals beleggingsadvies en vermogensbeheer en mogelijk opzoek gaan naar alternatieven

Al deze resultaten komen uit een onderzoek van Belegger.nl. Voor het onderzoek zijn zes professionals op het gebied van financiële dienstverlening geïnterviewd en heeft Belegger.nl 300 mensen geënquêteerd.

Uit het onderzoek komt onder andere naar voren dat 65 procent van de geënquêteerden het provisieverbod een goede zaak te vinden. 90 procent van de mensen geeft aan het Total Cost of Ownership (TCO) een goede maatregel te vinden. De door de AFM genoemde mogelijke maatregel dient om zowel de directe als indirecte kosten van beleggingsdiensten in kaart te brengen.

Belangenverstrengeling
Transparantie heeft momenteel nog geen positief effect op bedrijven. Dit komt omdat de transparantie ervoor zorgt dat bedrijven duurder lijken. Nadeel hiervan is dat het gevaar schuilt dat klanten teveel gefocust zullen zijn op kosten en niet op de kwaliteit van de dienstverlening.

Volgens het onderzoek hebben beleggers tevens een slecht beeld van de kosten die gepaard gaan met het afnemen van beleggingsdiensten. De verwachting is dan ook dat er een grote schrikreactie onder beleggers ontstaat wanneer deze geconfronteerd worden met de werkelijke kosten.

Mogelijk groot gevolg is dat de klant kritischer wordt op de kosten, wanneer deze inzichtelijker worden gemaakt. Deze kritische houding kan ervoor zorgen dat men kijkt naar alternatieven voor beleggingsdiensten. Zo geeft bijna de helft van de ondervraagde personen aan op zoek te gaan naar alternatieven.

Onverantwoorde risico’s

De geïnterviewde professionals gaven aan dat er risico’s verbonden zijn als beleggers stoppen met het afnemen van beleggingsadvies/vermogensbeheer om het beheer vervolgens  volledig naar eigen idee te doen. Door het beleggen op eigen houtje kan het mogelijk zijn dat  mensen met weinig kennis van zaken onverantwoorde risico’s lopen.

Meer weten over indexbeleggen? Vraag hier ons kennisdocument over indexbeleggen aan.

Bron: Belegger.nl, 25-07-2013


< Terug naar nieuwsoverzicht

Doelstelling

Belegbaar vermogen

Horizon