Vermogensbeheer anno 2020 deel 2

Vermogensbeheer anno 2020 deel 2

15 mei 2014

Spin in het web

Banken en verzekeraars verliezen invloed in de beleggingsmarkt maar ook in de politiek en dat speelt de vermogensbeheerders in de kaart. Door de wereldwijde crisis en het tekort aan eigen vermogen op de balans zullen zij genoodzaakt zijn beleggingen en andere niet kernactiviteiten af te stoten. Hiervan profiteren de vermogensbeheerders. Verder zal door de vergrijzing de vraag naar (speciaal op maat gemaakte) pensioenoplossingen toenemen. Er zal meer gespaard of belegd moeten worden om de behoeftes in de nabije toekomst (denk aan gezondheidszorg of pensioeninkomen) te vervullen. Veel landen kennen al (verplichte) pensioenoplossingen en dit zal in de toekomst alleen maar toenemen. Vermogensbeheerders moeten meer uitdragen dat zij naast een goed rendement ook oog hebben voor het sociaal en maatschappelijk nut van hun beleggingen om het vertrouwen in de sector te laten toenemen.

Provisieverbod

Het provisieverbod, wat in Nederland net als in het Verenigd Koninkrijk al is ingevoerd, zal navolging krijgen in de hele wereld en zal in het jaar 2020 bijna overal zijn ingevoerd. Dit zal zorgen voor een heel ander aanbod van diensten en een heel ander beloningsstelsel. De grote partijen zullen de beleggingsdienstverlening voor de massa niet meer kunnen aanbieden zoals het nu wordt aangeboden omdat dat simpelweg te kostbaar wordt. Deze partijen focussen zich meer en meer op institutionele beleggers of het hogere segment. Voor de massa zullen er online platformen komen of zullen ze meer op zichzelf aangewezen zijn (execution only). De dienst vermogensbeheer zal goedkoper worden aangezien sommige provisies zullen verdwijnen. Met het wegvallen van distributievergoedingen (op beleggingsfondsen) zal de nadruk van veel vermogensbeheerders ook meer komen te liggen op goedkopere passieve producten zoals bijvoorbeeld Trackers (ETF’s). De behoefte van de klant zal meer komen te liggen bij een wijd gespreide effectenp
ortefeuille die een hoger resultaat nastreeft met een lager risico door gebruik te maken van deze passieve indexproducten. Niet ingewikkelde producten zullen de toekomst zijn omdat de massa die makkelijk kan begrijpen net als producten die exact passen bij de behoeftes van de klant. Het valt ook niet uit te sluiten dat er zelfs een plafond aan de hoogte van de fee van de vermogensbeheerders wordt doorgevoerd door de politiek en toezichthouders.

Technologie

Hoewel beleggen al nagenoeg een virtuele dienst is, zijn vermogensbeheerders nog relatief ouderwets als het op technologie aankomt. Dit zal veranderen. Klanten zullen behoefte hebben aan een op maat gesneden oplossing en hierbij kan technologie helpen. Ook wil men op ieder ogenblik van de dag inzicht hebben in de stand van zaken met de toename van het gebruik van internet en bijvoorbeeld smartphones. Ook kan de technologie helpen bij het kostenefficiënter maken van de dienst zowel aan de voorkant als aan de achterkant van de organisaties.

Benieuwd naar de dienstverlening van BeSmart Vermogensbeheer? Vraag hier informatie aan.

Bron: PWC, 15-05-2014


< Terug naar nieuwsoverzicht

Doelstelling

Belegbaar vermogen

Horizon