Vermogensbeheer anno 2020

Vermogensbeheer anno 2020

09 mei 2014

Met het uitbreken van de kredietcrisis en de onstuimige economische periode die daarna volgde en met de veranderingen op het gebied van wetgeving heeft de vermogensbeheerder zich nauwelijks kunnen focussen op de toekomst van de branche vermogensbeheer als geheel. En dat is jammer, want volgens PWC zijn er grote veranderingen op komst. In het rapport Asset Management 2020,  A Brave New World  geven zij hun visie op de branche vermogensbeheer in het jaar 2020.

Toename beheerd vermogen

De kredietcrisis zorgde slechts voor een tijdelijke kink in de kabel van het groeipad van de wereldwijde AUM (Assets Under Management /Beheerd Vermogen). Vandaag de dag bedraagt het totaal beheerd vermogen $ 63,9 biljoen. De verwachting is dat dit uitgroeit tot $ 101,7 biljoen in het jaar 2020 (6% samengestelde jaarlijkse groei). We hebben het hier dan over al het beheerde vermogen, dus naast het kapitaal van welgestelde vermogenden ook alle pensioengelden beheerd door pensioenfondsen en verzekeraars wereldwijd of de met oliegelden gevulde staatsfondsen zoals die van Noorwegen.

Deze groeiverwachting is gebaseerd op een aantal (correlerende) economische factoren zoals de groei van het bruto nationaal product (BNP) van alle landen. Ook wordt er rekening gehouden met andere factoren zoals vergrijzing in bepaalde gebieden en verschuiving van rijkdom wereldwijd.

De procentuele toename van het beheerd vermogen zal in gebieden als het Midden-Oosten, Afrika,  Azië en Latijns-Amerika het grootste zijn met een stijging tussen de 10-12%.(samengestelde jaarlijkse groei) De westerse wereld zoals de VS en EU laten met een procentuele stijging van nog steeds zo’n 4 a 5% wel de grootste absolute stijging zien. Hier liggen dus absoluut kansen voor de sector.

Druk op vermogensbeheerders

Maar naast kansen zijn er uiteraard ook bedreigingen en ligt er druk op vermogensbeheerders. Zo worden kosten hoger en dalen de opbrengsten. Door toegenomen wet en regelgeving en een kritischer wordende klant zal de branche moeten investeren in zaken zoals compliance en ICT.

Vermogensbeheerders krijgen te maken met toegenomen regelgeving zoals een uitgebreidere ken-je-klant inventarisatie, waarbij de doelstelling van de cliënt en de effectenportefeuille of het product moeten aansluiten bij de doelstelling van de cliënt. Maar ook zaken zoals herkomst van het vermogen i.v.m. bijvoorbeeld anti witwas praktijken of belastingontduiking zorgen ervoor dat de systemen beter zullen moeten worden en de kosten dus hoger worden.

Door verder toenemende transparantie zal ook het vermogensbeheer vergelijken of het vergelijken van beleggingsproducten makkelijker worden. Dit tezamen met kritischer wordende beleggers zorgt voor dalende opbrengsten van vermogensbeheerders.

 

Bron: PWC, 09-05-2014


< Terug naar nieuwsoverzicht

Doelstelling

Belegbaar vermogen

Horizon