Beleggen in trackers, hoe doe ik dat?

Beleggen in trackers, hoe doe ik dat?

11 december 2012

Lezersvraag: “Ik ben niet tevreden met de resultaten van de beleggingsfondsen waarin ik beleg. Nu hoor ik steeds meer positieve geluiden over trackers. Kunt u uitleggen wat dit inhoudt, wat de voor – en nadelen zijn en of het geschikt is voor mij als leek op het gebied van beleggen?”

Indextrackers/ETF’s

Trackers, ook wel afgekort ETF’s , Exchanged Traded Funds, is in Nederland een relatief nieuw beleggingsinstrument dat tot voor kort hier nog niet zo heel populair was. In Amerika is dit echter anders en bestaan er al ETF’s sinds 1993. ETF’s zijn simpel gezegd passief beheerde beleggingsfondsen die zo nauwkeurig mogelijk een index volgen. Dit in tegenstelling tot actief beheerde beleggingsfondsen waarbij de fondsmanager probeert een bepaalde index te verslaan.

Meer weten over slim vermogensbeheer ?
>> Download nu gratis ons E-Book

Doordat een ETF passief beheerd wordt en eigenlijk alleen maar een bepaalde index volgt, zijn de beheerkosten relatief laag.  De total expense ( alle kosten excl. transacties) varieert ongeveer tussen de 0,2% -1,0% op jaarbasis.  ETF’s kennen , in tegenstelling tot beleggingsfondsen, geen in- en uitstapkosten en zijn constant te verhandelen op de beurs. Bij actief beheerde beleggingfondsen is dit vaak eenmaal per dag of soms zelfs een keer per maand.

Er zijn ETF’s op traditionele aandelenbeleggingen zoals bijvoorbeeld de AEX index, op specifieke sectoren en bepaalde regio’s, maar ook tegenwoordig in obligaties, hedgefunds,  grondstoffen en edelmetalen. Het is zowel mogelijk om met een ETF te anticiperen op zowel een stijgende markt (door het kopen van een ETF)  als een dalende markt (door het verkopen van een ETF) of door het kopen van een ETF short. Door de grote variatie aan mogelijkheden en het feit dat een men een ETF snel  kan kopen of verkopen is het ook een geschikt instrument voor de actievere beleggers. Zij  kunnen  door middel van een kern van passieve “degelijke” ETF’s en een buitenlaag van actievere offensieve ETF’s  inspelen op actuele marktontwikkelingen. Ook kan een ETF een aanvulling zijn op een reeds bestaande effectenportefeuille van actief beheerde beleggingsfondsen of traditionele aandelen en obligaties.  Niet alle ETF’s zijn trouwens geschikt voor alle beleggers. Zo zijn er ook risicovolle ETF’s die werken met een hefboom of die bijvoorbeeld  in volatiele grondstoffen beleggen.

Indexfondsen

Voor de passievere beleggers kunnen indexfondsen ook een goede oplossing zijn. Het grote verschil met een ETF is dat een indexfonds niet meteen verhandelbaar is , maar vaak slechts eenmaal per dag, of in sommige gevallen zelfs een keer per maand. Ook hierbij worden bepaalde indexen gevolgd en zijn de kosten beperkt. Bij sommige indexfondsen betaal je wel in- en uitstapkosten , maar zijn de beheerkosten relatief laag doordat het fonds, net als ETF’s, niet actief beheerd wordt.  Indexfondsen dragen dezelfde risico’s als die van de individuele beleggingen  waaruit het fonds is samengesteld. Het resultaat van een indexfonds zal daardoor zeer dicht liggen bij de index die het volgt. Als de gehele index fors daalt, daal je als belegger mee. Echter dalingen van specifieke aandelen  of andere instrumenten worden hiermee voorkomen.

Actief vs Passief

Of je als belegger actief of passief moet beleggen, daar zijn de meningen al jaren over verdeeld en dat zal voorlopig nog wel zo blijven. Een Indextracker/ETF of Indexfonds kan zowel een geschikt instrument zijn voor beleggers die actief danwel passief beleggen.  Het belangrijkste voor beiden is uiteraard de verdeling tussen de instrumenten (asset allocatie) afhankelijk van hun doelstelling en bijbehorend risicoprofiel. Passieve beleggers kunnen zich dan beperken tot het kopen van een aantal ETF’s of indexfondsen. Een actieve belegger zal proberen door middel van het kopen en verkopen van verschillende ETF’s in verschillende indices, regio’s of sectoren een meerwaarde te creëren en zo zijn ‘benchmark”te verslaan.

Hulp nodig bij het beleggen in ETF’s (trackers) kijk op besmartib.nl of vraag hier ons kennisdocument over indexbeleggen aan.

 

Bron: Z24, 23 juni 2009


< Terug naar publicatieoverzicht

Doelstelling

Belegbaar vermogen

Horizon