Duurzaam beleggen is beleggen voor later

Duurzaam beleggen is beleggen voor later

01 april 2015

Reinier van den Berg, weerman bij RTL en oprichter van Ecoland.tv, geeft zijn visie over duurzaam beleggen.

Duurzaamheid. Men noemt het wel een containerbegrip. Of een hype. Of het wel weer over waait? Zeker niet. De overtuiging dat het anders moet, wordt de komende decennia alleen maar sterker. Duurzaamheid begon als een leuke hobby voor mensen met geitenwollen sokken misschien, maar het wordt een lifestyle. Over 5 jaar kun je je het echt niet meer veroorloven om niet mee te bouwen aan die duurzame samenleving.

Aan de bak
Zelf ben ik al minstens tien jaar veel bezig met dit thema. Als weerkundige zit ik bovenop de grootschalige veranderingen van het wereldwijde klimaat. De wereld warmt snel op. De weersextremen worden steeds opvallender. Neerslag wordt grilliger en leidt wereldwijd steeds vaker tot enorme problemen: overstromingen of juist ernstige droogte. Woestijnvorming. Bosbranden. En dan hebben we ook nog de gletsjers. En de poolkappen. Daar zien we gigantische smeltprocessen. De zeespiegel gaat deze eeuw steeds sneller stijgen. Het lijkt misschien nog een ver van ons bed show, maar ook in ons land zullen we opnieuw aan de bak moeten deze eeuw. Want met een stijging van misschien wel anderhalve meter in het jaar 2100, ten opzichte van het jaar 2000, moeten we echt goed nadenken hoe we de laaggelegen gebieden van ons land droog kunnen houden.

Prijzen volatieler
En dan is er ook nog het wereld voedsel vraagstuk. Voedselzekerheid. Het klimaat wordt in veel gebieden op aarde vijandiger voor stabiele oogsten. Dat hebben we de afgelopen jaren al vaak gezien. Voor producten als graan, mais, koffie en cacao. De prijzen van deze commodity’s worden volatieler. En zeker voor koffie en cacao lijkt het onontkoombaar dat de prijzen op lange termijn fors hoger zullen uitpakken.

Koffie
Zelf was ik in november 2014 in de koffiegebieden van Ethiopië. En zag er met eigen ogen hoe kwetsbaar een gewas als koffie is voor temperatuurstijging en veranderingen van de hoeveelheid regen. Vandaar dat de keuze voor ‘klimaat neutrale’ koffie een goede is. Men noemt dit ook wel carbonneutral. De truc is dan, dat de uitstoot van CO2 wordt gecompenseerd. Bijvoorbeeld door bosbescherming of door bosaanplant. Het is een manier om economie en ecologie weer in harmonie met elkaar te brengen.

Ecoland.tv
Dat is nu precies wat Ecoland.tv in beeld wil brengen. Dat economie en ecologie wel degelijk goed samen kunnen gaan. Ik ben een van de initiatiefnemers van deze zender in wording, die op termijn 24 uur per dag online, en ook op de kabel, positieve voorbeelden wil laten. Best practices op gebied van CleanTech, hernieuwbare energie, nieuwe vormen van mobiliteit, de circulaire en biobased economy, en nog veel meer.

Duurzaam vermogensbeheer
En eigenlijk heeft dit alles ook te maken met vermogensbeheer. Duurzaam beleggen is beleggen voor later. Beleggen op zo een manier dat de planeet er later beter bij ligt dan nu. Dat ontbossing wordt veranderd in herbebossing, dat koraalriffen herstellen, dat plastic soup verdwijnt, en dat het klimaat stabiliseert. Een vermogensbeheerder kan hier verantwoordelijke en duurzame keuzes in maken. Steeds meer cliënten zullen hier zelfs naar vragen. En de keuze welke vermogensbeheerder te kiezen, laten afhangen van het duurzame beleid van deze vermogensbeheerder. Daarom denk ik dat ook voor vermogensbeheerders steeds meer zal gelden: zorg dat je de ander te groen af bent.

Reinier van den Berg
Maart 2015

Deze publicatie is niet bedoeld als beleggingsadvies noch als een uitnodiging of een aanbod effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen. Let Op! De waarde van beleggingen kunnen fluctueren. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.

Bron: Reinier van den Berg, 31-3-2015 (beleggingsassistent)


< Terug naar publicatieoverzicht

Doelstelling

Belegbaar vermogen

Horizon