Einde pensioen in eigen beheer?

Einde pensioen in eigen beheer?

08 januari 2016

Al geruime tijd wordt gesproken over de toekomst en het mogelijk afschaffen van pensioen in eigen beheer (hierna: PEB). Op 6 december 2013 heeft de toenmalige Staatssecretaris van financiën, de heer Weekers, hierover een memorandum gestuurd naar de Tweede Kamer. In dit memorandum worden complicaties met betrekking tot de waardering van het PEB geschetst, zoals de administratieve lasten van de waarderings- en berekeningssystematiek en het forse verschil tussen de fiscale en commerciële regels omtrent de waardering van de pensioenverplichting. Met name dit laatste wordt als belemmerend ervaren, bijvoorbeeld bij het uitkeren van dividend.

Recente ontwikkelingen

Inmiddels zijn we ruim twee jaar verder. De huidige Staatssecretaris van financiën, de heer Wiebes, zou voor het kerstreces 2015 met zijn oplossingen zijn gekomen voor het PEB. Op 17 december heeft hij de Tweede Kamer geïnformeerd over de mogelijke oplossingsrichtingen. De eerdere oplossingsrichting, oudedagssparen in eigen beheer (hierna: OSEB), geniet inmiddels niet meer de voorkeur. Bij OSEB wordt jaarlijks een percentage van het loon opzij gezet ten behoeve van het pensioen. Deze reservering komt als verplichting op de balans te staan. Uiteindelijk dient de verplichting te worden afgestort naar een lijfrente- of bankspaarproduct. Wiebes heeft aangegeven dat een uitfasering van het PEB met een fiscaal gefaciliteerde afkoopmogelijkheid, zonder dat er iets anders voor in de plaats komt inmiddels de beste optie is. Dit betekent een afkoop, waarbij 80% van de fiscale voorziening wordt belast. Gezien de gevolgen voor de liquiditeiten is het nog maar de vraag of veel DGA’s bereid zijn tot een éénmalige afkoop. Als niet wordt besloten tot een afkoop blijft u als DGA zitten met de hoge commerciële pensioenverplichting. Dit betekent dan geen extra ruimte om dividenduitkeringen te doen!

Wiebes houdt in zijn brief echter ook de optie van een vorm van OSEB open. Al met al zijn nog steeds geen keuzes gemaakt. De tijd begint te dringen, want de beoogde inwerkingtreding is per 1 januari 2017.

En nu?

Wat de uitkomst ook zal zijn, het kan gevolgen hebben voor uw financiële wensen en verplichtingen. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor de fiscale belastbaarheid van uw oudedagsvoorzieningen? Wat zijn de effecten van het wegvallen van PEB voor uw inkomen en vermogen? Tal van vragen waarop een deskundig antwoord nodig is. Hiervoor kan een financieel plan worden gebruikt. Met een financieel plan wordt uw huidige en toekomstige financiële situatie in kaart gebracht. Uw inkomen, uitgaven en vermogen worden met elkaar in verband gebracht gedurende een reeks van jaren. Zo ontstaat een financieel plan met concrete adviespunten.

Wilt u meer weten over pensioen in eigen beheer, een financieel plan of simpelweg in contact komen met Houtekamer & Noordzij neem dan contact met ons op via telefoonnummer 020-7162697.

 

Bron: Houtekamer & Noordzij, 30 december 2015


< Terug naar publicatieoverzicht

Doelstelling

Belegbaar vermogen

Horizon