Hoe veilig zijn reverse exchangeables ?

Hoe veilig zijn reverse exchangeables ?

10 december 2012

Mijn beleggingsportefeuille bestaat voor een deel uit zogenoemde reverse exchangeables. In mijn kwartaaloverzicht van de bank staan ze onder het kopje ‘obligaties’. Ik beschouwde ze als een defensieve belegging. Maar hoe veilig zijn ze eigenlijk?

De meeste beleggers kennen de converteerbare obligatie. Dat is een obligatie waarbij de belegger het recht heeft om de obligatie om te ruilen voor de onderliggende aandelen. Dat recht ‘betaal’ je doordat je een lagere rente ontvangt.

Een reverse exchangeable is precies het omgekeerde. Hier heeft niet de belegger maar de uitgever (vaak een bank) het recht om te kiezen voor aflossing in contanten of in aandelen.

Als de onderliggende aandelen in waarde dalen, dan zal de uitgever ervoor kiezen om de aflossing in aandelen te doen. De koper van een reverse exchangeable heeft namelijk de verplichting op zich genomen om genoegen te nemen met een tegenwaarde in aandelen die (veel) lager ligt dan het nominale bedrag dat betaald is voor de obligatie.

Voor dit risico ontvang je een hoge rentevergoeding, die kan oplopen tot wel 20%. De hoge rente kost je tevens het opwaartse potentieel van aandelen. Want als de onderliggende aandelen in waarde stijgen, dan zal de bank er niet voor kiezen de reverse exchangeable af te lossen in aandelen, maar in contanten. Bovendien loop je het eventuele dividend mis dat op aandelen kan worden uitgekeerd.

Kort gezegd; je loopt wel het risico dat de onderliggende aandelen (fors) in waarde dalen, maar van een eventuele koersstijging of van dividend kun je niet profiteren.

Bij een reverse exchangeable ligt het risico veel dichter bij dat van een aandeel dan bij dat van een obligatie, en is daarmee minder geschikt voor defensiever ingestelde beleggers. Laat je niet verleiden door de aantrekkelijke couponrendementen. Hoe hoger de rente is die je ontvangt, hoe hoger het risico.

Vaak zijn de looptijden van reverse exchangeables kort, en door de grote dalingen op de beurzen wereldwijd zullen binnenkort veel bezitters van de exchangeables eigenaar worden van aandelen. Banken zullen namelijk gebruik gaan maken van het recht om af te lossen in aandelen. Ook op dit moment zal de koers van de reverse exchangeable zich eigenlijk al gedragen als een aandeel van het onderliggende bedrijf en dus behoorlijk fluctueren.

Als je defensief of neutraal belegt is dat minder wenselijk. Het is dan ook belangrijk om je doelstelling, horizon, risicoprofiel en rendementsstreven goed in de gaten te houden en de portefeuille hierop af te stemmen. Je zult een plan moeten maken om de portefeuille weer defensiever te gaan beleggen.

De beleggingen in dit defensieve deel zullen ogenschijnlijk een stuk minder opleveren dan de reverse exchangeables, maar de betrouwbaarheid zal een stuk groter zijn en de risico’s dus aanzienlijk lager.

Deze publicatie is niet bedoeld als beleggingsadvies noch als een uitnodiging of een aanbod effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen. Let Op! De waarde van beleggingen kunnen fluctueren. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.

Bron: Z24, 6 december 2008


< Terug naar publicatieoverzicht

Doelstelling

Belegbaar vermogen

Horizon