Kaalslag onder beleggingsfondsen?

Kaalslag onder beleggingsfondsen?

30 januari 2015

Sinds begin van dit jaar het provisieverbod is ingevoerd kiezen steeds meer banken en vermogensbeheerders voor passieve indexfondsen en steeds minder voor actieve fondshuizen. De kritiek op dure actieve fondsen is niet nieuw, maar nu ook de prikkel van een beloning is weggevallen kiezen deze beheerders steeds meer voor de goedkopere en vaak ook beter presterende passieve ETF’s. De AFM en VEB uiten al jaren eerder kritiek op de werkwijze en beloning van deze indexhuggers, maar met de opkomst van ETF’s en het ingevoerde provisieverbod lijkt een kaalslag onder actieve fondsen aanstaande te zijn.

Vorige week was er stevige kritiek van de fondsenvergelijkingswebsite Morningstar, die het SNS Nederland aandelenfonds van fondsmanager Corné van Zeijl afwaardeerde van neutraal naar negatief. Corné van Zeijl, bekende aandelenspecialist van tv en kranten, diende de vergelijkingswebsite van repliek door te stellen dat het rendement van het afgelopen jaar uitstekend was. Morningstar stelt dat het fonds door de geringe active share, de afwijking t.o.v. de benchmark, meer weg heeft van een indexvolger maar door de dan hoge kosten (0,53%) het vaak slechter doet dan deze benchmark. Deze kosten vallen echter nog mee vergeleken bij andere indexhuggers.

Actieve fondsmanager die weinig afwijken van de benchmark zullen zich moeten afvragen wat hun meerwaarde is. De opkomst van ETF’s is niet meer te stuiten en beleggers die de index willen volgen kunnen bij deze goedkope alternatieven terecht. Actieve fondsen zullen echt actief moeten zijn om de benchmark te verslaan (hoe moeilijk ook op lange termijn) of een gespecialiseerde strategie  moeten volgen. Anders voorzien wij geen toekomst voor deze fondsen. De huidige beleggers en nieuwe generatie beleggers wordt steeds kritischer en zijn beter geïnformeerd.

Het SNS aandelenfonds dient hier als voorbeeld, maar er hadden ook zeer veel andere voorbeelden gebruikt kunnen worden. Het antwoordt van Corné van Zeijl over de goede resultaten vorig jaar moeten wel in perspectief geplaatst worden. Een vergelijking is pas zinvol als gekeken wordt naar de resultaten over een langere periode. Kijkend naar de resultaten is het ook vreemd dat Morningstar nu pas zijn waardeoordeel negatief bijstelt, dit had ook al eerder kunnen of moeten gebeuren. Het verschil in rendement over 10 jaar is 11,5% in het voordeel van de benchmark.

Bron: Essentiele Beleggersinformatie SNS aandelenfonds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Essentiële Beleggersinformatie SNS aandelenfonds


< Terug naar publicatieoverzicht

Doelstelling

Belegbaar vermogen

Horizon