Marktcommentaar Maart 2020

Marktcommentaar Maart 2020

09 maart 2020

Effectenportefeuilles

In het begin van het nieuwe jaar leek het erop dat de opmars van de effectenbeurzen verder gestalte zou krijgen na het toch al zeer goede beursjaar 2019. Echter gooide COVID-19 (het coronavirus) roet in het eten. In eerste instantie stegen de koersen nog tot ongeveer halverwege februari en leek de uitbraak van het virus vooral een Chinees probleem. De afgelopen weken werd echter duidelijk dat het aantal besmettingen buiten China zoals in Zuid-Korea, Japan en Italië fors is gestegen en dat de impact van het virus op de groei van de wereldeconomie groter zal zijn. Hoe groot de impact daadwerkelijk zal zijn is afhankelijk van hoe instanties in staat zijn het virus in te dammen.

Vandaag daalden de beurskoersen wereldwijd nogmaals hard door een combinatie van het coronavirus en een zeer hard dalende olieprijs. Rusland weigerde dit weekend tijdens een vergadering van de olieproducerende landen (OPEC) de olieproductie te verlagen en wil daarmee wachten tot juni. Als reactie heeft Saudi Arabië de oliekraan opengezet waardoor de prijs kelderde. Wellicht brengt deze lage prijzen Rusland weer aan de onderhandelingstafel.

Wereldwijde aandelenbeurzen daalden tot op heden gemiddeld tussen de 5%- 20%. Er was geen enkel land of werelddeel dat zich qua beursontwikkeling aan de malaise kon onttrekken. Europese- ,Japanse- en sommige Aziatische effectenbeurzen hebben het tot nu toe het zwaarst met dalingen tot wel 20%, gevolg door Amerika rond de 15% daling. China, toch het land waar de uitbraak van Corona begon, valt enigszins op met beursdalingen tot circa 5%. Klassieke veilige havens als staatsobligaties en edelmetalen stegen in koers.

Tussentijdse beursdalingen zijn natuurlijk nooit leuk, maar wel van alle tijden. Slechte beursperiodes kunt u daarom beter altijd in een historische context zien, waarin het verleden ons heeft bewezen dat beurzen altijd weer herstellen als de oorzaken worden opgelost of naar de achtergrond verdwijnen. Het is nu des te belangrijker om te focussen op uw beleggingsdoel, uw beleggingshorizon en bijbehorende langere termijn beleggingsstrategie. Stel uzelf vragen zoals;

-Is mijn inkomen (baan) in gevaar of kan ik mijn hypotheek niet meer betalen?
-Moet ik nu gaan leven van het vermogen?
-Is mijn beleggingshorizon korter geworden?
-is mijn beleggingsdoel en plan veranderd?

Zo niet, dan kunt u het beste niets doen. Beursdalingen horen nu eenmaal bij beleggen en vanwege angst of hebzucht (emotie) kopen en verkopen kost veel rendement.

We kunnen ons echter wel voorstellen dat u vragen heeft over de huidige beursontwikkelingen, de waardeontwikkeling van uw vermogen en de doelen die u heeft gesteld. Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 020- 760 82 32.

Coronavirus bepaalt het sentiment

Het zal u niet ontgaan zijn en er is de afgelopen weken ook genoeg gezegd en geschreven over het coronavirus. Allereerst concentreerde het probleem zich (uit economisch standpunt) bij de productie en export uit China, maar na de wereldwijde uitbraak is er toch angst ontstaan voor een oncontroleerbare uitbraak met onbekende economische gevolgen. Het is lastig te voorspellen hoe het virus zich zal ontwikkelen en hoe het de wereldeconomie zal beïnvloeden. Het zal echter wel van tijdelijke aard zijn en er zal een oplossing komen.

Virussen zijn ook niet nieuw, de afgelopen decennia zijn er meerdere voorgekomen waarbij ook de effecten hiervan op de effectenbeurzen nadien is geanalyseerd (zie grafiek hieronder). Jaarlijks vallen er tientallen- tot honderdduizenden doden door virussen waaronder ook de ‘normale’ griep. In perspectief; Aan de Mexicaanse griep (2009) stierven volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO wereldwijd tussen 123.000 en 203.000 mensen. Volgens dezelfde WHO ligt de jaarlijkse sterfte aan alleen longcomplicaties veroorzaakt door griep tussen de 290.000 en 650.000, afhankelijk van de heftigheid van de griep.

Echter bij geen enkel ander virus hebben we te maken gehad met het sluiten van regio’s en bedrijven en zo’n grote hysterie. Het zal hierbij voornamelijk komen door de angst voor het onbekende en doordat de autoriteiten het niet onder controle lijken te hebben. Ook door de snelheid waarmee nieuws en nepnieuws over het virus zich verspreidt door o.a. sociale media wordt de massale angst gevoed. Beleggers dienen echter het hoofd koel te houden en rationeel te denken. De directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO zei het volgende : “De wereldwijde markten… moeten tot rust komen en proberen de realiteit niet uit het oog te verliezen. We moeten rationeel blijven.”

Hoopgevend zijn echter ook de berichten dat het aantal nieuwe actieve gevallen aan het afnemen is en dat het aantal mensen dat herstelt zeer hoog ligt. Vooral de uitbraak in China lijkt onder controle. Het is nu afwachten of de autoriteiten de uitbraak buiten China weten in te dammen. Ook de naderende lente met hogere temperaturen zou gunstig kunnen zijn voor het verdere verloop van het virus.

De mate van impact op de economie zal dus afhankelijk zijn van hoe instanties in staat zijn het virus in te dammen en de tijd die dit in beslag zal nemen. Naarmate meer landen, regio’s en bedrijven worden gesloten zal de impact groter zijn op de economie en kunnen we in een (diepe) recessie komen. Valt het mee, dan kan het herstel snel optreden. Zowel in economische groei als ook op de beurs. Centrale banken staan in ieder geval klaar het monetaire beleid te versoepelen en er zal fiscale stimulering komen om de economische gevolgen van het virus te verzachten.

Beursdalingen in perspectief

Ieder jaar zijn er beurscorrecties van verschillende omvang. Hieronder treft u een overzicht van de tussentijdse beursdaling van de S&P500. De gemiddelde correctie per jaar is 13,4%. In meer dan 60% van de gevallen waarbij de index meer dan 10% daalde eindigde we dat jaar uiteindelijk toch positief, waarbij ook meestal nog hoger dan 10% in de plus. Het laatste decennium gebeurde dat in 2009, 2010, 2011, 2015 en 2016. Dit was het decennium waarbij een belegger in de S&P500 vanaf de bodem circa 500% rendement heeft kunnen maken.

Bron: IBS

Onderzoek heeft aangetoond dat beleggers die reageren op angst en uitstappen aanzienlijke lagere gemiddelde resultaten behalen, tot enkele procenten minder per jaar, dan beleggers die blijven zitten. Dit komt omdat er al een (groot) deel van het koersverlies is opgetreden als ze uitstappen, het beursherstel vaak snel weer inzet en deze goede dagen worden gemist.

 

 

 


< Terug naar publicatieoverzicht

Doelstelling

Belegbaar vermogen

Horizon