duurzaam 2

Nieuwe pensioenwet: wat betekent het voor u?

09 juni 2023

Nieuwe pensioenwet: wat betekent het voor u?

Per 1 juli 2023 gaat de nieuwe pensioenwet in. Nederland staat bekend als een land waarin pensioenen goed zijn geregeld. Met de nieuwe wet zorgen we ervoor dat dat in de toekomst zo blijft. Ook voor u, uw kinderen en kleinkinderen.

Vanaf 1 juli 2023 zullen de veranderingen via een overgangsfase van een paar jaar plaatsvinden. Het kost namelijk tijd om alle pensioenregelingen aan de nieuwe wet aan te passen.

Wat blijft hetzelfde?

Het uitgangspunt van de nieuwe wet blijft dat we ons pensioen gezamenlijk opbouwen. En dat we financiële risico’s met elkaar delen. Werkgevers en werknemers leggen premie in, pensioenuitvoerders beleggen dat geld en keren de pensioenuitkeringen uit.

En wat verandert er?

De afgelopen jaren gingen de meeste pensioenen niet of nauwelijks omhoog. In het nieuwe pensioenstelsel kunnen pensioenuitvoerders de opbrengst van hun beleggingen sneller gebruiken om de pensioenen te verhogen. Omgekeerd werkt het ook: als het flink tegenzit, kunnen de pensioenen ook omlaag. De nieuwe pensioenwet regelt wel dat er buffers zijn om dat zo veel mogelijk op te vangen.

De nieuwe pensioenwet zorgt er ook voor dat het duidelijker en persoonlijker wordt hoeveel pensioen er is opgebouwd. Het pensioen van een deelnemer is voortaan alle premie die namens die deelnemer is betaald, plus het rendement dat dit geld heeft opgeleverd.

 

Wat ook verandert, is dat de premie die werknemers betalen op elke leeftijd ten gunste komt van hun eigen pensioen. Terwijl in het vorige systeem het meeste pensioen werd opgebouwd aan het einde van de loopbaan, wordt in de nieuwe situatie juist in het begin relatief veel pensioenpremie ingelegd. Kreeg u laat in uw carrière een andere baan of werd u werkloos, dan kon dat grote gevolgen hebben. De nieuwe wet voorkomt dat. De wet sluit zo beter aan bij onze tijd: mensen werken tegenwoordig niet meer veertig jaar voor één baas.

Wanneer gaan de veranderingen in?

De nieuwe pensioenwet gaat op 1 juli 2023 in, maar het duurt even voordat u de gevolgen daarvan merkt. Er komt eerst een overgangsfase van een aantal jaren. In die periode gaan werkgevers, vakbonden en pensioenuitvoerders met elkaar bespreken hoe ze alle regelingen kunnen aanpassen aan de nieuwe wet.

Tot die tijd zijn er meerdere plekken waar u informatie kunt vinden over het nieuwe pensioen. Klik op onderstaande factsheet voor meer informatie over BeSmart Vermogensbeheer of bel 020-7608232.

Factsheet BeSmart 1-6-2023


< Terug naar publicatieoverzicht

Doelstelling

Belegbaar vermogen

Horizon