foto-daan-200px

Nieuwe Pensioenwet

14 juli 2023

Wat zijn de gevolgen voor de derde pijler?

Per 1 juli 2023 is de nieuwe pensioenwet ingegaan. Naast AOW (pijler 1) en pensioenopbouw via de werkgever (pijler 2) is er ook de mogelijkheid om zelf pensioen op te bouwen (pijler 3). Beleggen via de derde pijler is interessant! Van het ingelegde bedrag krijg je namelijk een deel terug van de belastingdienst.

Wat zijn de wijzigingen in deze derde pijler (bron: KPMG):

• De maximale jaarlijkse inleg gaat van 13,3% van het pensioengevend inkomen (dit is je bruto inkomen minus de AOW-franchise) naar 30%;

• De AOW-franchise waarover geen pensioen kan worden opgebouwd, stijgt van bijna € 13.000 naar bijna € 15.000;

• De maximale jaarruimte (het bedrag dat je jaarlijks kan sparen voor je pensioen) wordt ook fors verruimd van zo’n € 13.500 naar ruim € 30.000. Wel is deze jaarruimte afhankelijk van hoeveel pensioen je bij je werkgever hebt opgebouwd. Hoe meer pensioen je hebt opgebouwd via je werkgever (dit noemen we factor A), hoe minder ruimte er is in de derde pijler;

• De mogelijkheid om onbenutte jaarruimte uit eerdere jaren in te halen, wordt fors verruimd. In een gegeven jaar mag tot € 38.000 gemiste ruimte uit eerdere jaren worden gebruikt. Nu is dat maar zo’n € 7.500, of bijna € 15.000 vanaf tien jaar voor AOW-datum. Pensioenspaarders mogen hierbij straks bovendien tot tien jaar terugkijken, in plaats van zeven jaar;

• Hou er wel rekening mee dat het bedrag dat je in deze derde pijler opbouwt, wordt gestald op een geblokkeerde rekening. Het opgebouwde bedrag is pas op te nemen vanaf je pensioengerechtigde leeftijd.

Kortom, het loont om in actie te komen. Klik hier voor meer informatie of neem bij vragen gerust contact met ons op! Wij zijn bereikbaar op 020 – 760 82 32.

“Mensen realiseren zich vaak niet dat bijvoorbeeld het dagelijks opzijzetten van geld (al zijn het kleine bedragen) door de jaren heen behoorlijk kan optellen. Zeker wanneer je dat geld gaat beleggen.”

Daan Heslenfeld
Oprichter van BeSmart

 

 


< Terug naar publicatieoverzicht

Doelstelling

Belegbaar vermogen

Horizon