Rabo ledencertificaten geen spaarproduct

Rabo ledencertificaten geen spaarproduct

30 september 2013

Enkele weken geleden heeft de Rabobank 150.000 leden een brief gestuurd met daarin de oproep om niet meer dan 20% van zijn of haar totale vermogen in Rabo ledencertificaten te beleggen. Rabo ledencertificaten zijn geen alternatief voor sparen, maar een beleggingsproduct. Een voormalig Rabo-directeur noemde de brief een manier voor de bank om zich ‘in te dekken’ tegen eventuele toekomstige zorgplichtclaims. Is dit terecht? En wat zijn Rabo ledencertificaten eigenlijk?

Meer weten over vermogensbeheer ?
>>
Vraag hier gratis informatiepakket aan

Wat is een ledencertificaat?
Leden van de Rabobank (klanten) kunnen een certificaat kopen die een vergoeding (dividend) geeft op kwartaalbasis. De vergoeding bedraagt een gemiddelde van het 3-maandelijks rendement op een 10-jarige staatslening plus een opslag van 1,5%. Minimaal ontvangen certificaathouders 5% op jaarbasis. Deze vergoeding kan worden opgeschort in geval van tegenvallende prestaties van de Rabobank. Ook zijn de Rabo ledencertificaten achtergestelde leningen, wat betekend dat in geval van een faillissement de houder helemaal achteraan staat in rij van schuldeiser, en over het algemeen kan fluiten naar zijn vermogen. Ook zijn de certificaten eeuwigdurend, er is geen aflosdatum. Verkopen kan wel, maar eenmaal per maand op een interne markt tegen vraag en aanbod.

Geen spaarproduct
Het feit dat in de brief wordt opgeroepen niet meer dan 20% van iemands totale vermogen in ledencertificaten te steken en dat een voormalig directeur van de Rabobank zegt dat de brief een manier is om zich in te dekken tegen eventuele zorgplicht claims in de toekomst impliceert een tweetal zaken: Allereerst dat veel klanten van de Rabobank er voor een veel groter deel in beleggen, wellicht zelfs een overgroot deel van hun vermogen. En ten tweede dat het product onterecht als veilig (spaar)-product is verkocht of wordt beschouwd door de klanten. Uiteraard zal in de brochure en prospectus staan dat u te maken heeft met een beleggingsproduct, maar of het ook zo aan de man is gebracht is nog maar de vraag.

Inleg kwijt
Is een waarschuwing dan op zijn plaats? Waarschijnlijk wel. SNS Bank had ook SNS participaties, vergelijkbaar aan de Rabo ledencertificaten. Ook achtergesteld leningen, waarbij de houders ervan nu hun inleg kwijt zijn. Maar ondanks dat de Rabobank niet de problemen heeft die SNS wel had, kennen ze wel hun eigen problemen; Het LIBOR schandaal, waarbij een boete zal moeten worden betaald, ruzies aan de top en de economische tegenwind. Dit alles zet ook voor Rabobank de opbrengsten onder druk wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot het stopzetten van de dividendbetaling aan de ledencertificaten. Wat zoiets zal doen met de koers laat zich raden.

Alternatieven
Hoe hoger het risico, hoe hoger het rendement en niet alle eieren in een mandje zijn twee belangrijke basisregels bij beleggen. De vraag die een belegger met een groot deel van zijn vermogen in ledencertificaten zich moet stellen is: is de circa 5% dividend een terechte vergoeding voor het risico dat ik loop binnen de Rabo ledencertificaten? Aangezien dit soort obligaties of certificaten goed zijn voor het Tier-1 kapitaal van banken (garantiekapitaal) zijn er voldoende soortgelijke producten te vinden. Deze grote, nationale en internationale banken bieden u voor achtergestelde, eeuwigdurende leningen of soortgelijke producten een rente variërend tussen de 8 en 11%. Aanzienlijk meer dan de Rabobank biedt. De afgelopen maanden zijn er al veel ledencertificaten verkocht, waarbij de Rabobank ze terug kan kopen via een eigen opkoopfonds om zo de koers boven de nominale koers te houden (€ 25, -). Wellicht dat de brief van de Rabobank met daarbij de bovengenoemde risico/rendementsverhouding de verkoop van de Rabo ledencertificaten zullen vergroten.

Deze publicatie is niet bedoeld als beleggingsadvies noch als een uitnodiging of een aanbod effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen. Let Op! De waarde van beleggingen kunnen fluctueren. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.

Bron: Diverse Media, 30-09-2013


< Terug naar publicatieoverzicht

Doelstelling

Belegbaar vermogen

Horizon