Verkoop effectenportefeuille bij overstappen vermogensbeheerder nodig?

Verkoop effectenportefeuille bij overstappen vermogensbeheerder nodig?

11 december 2012

Lezersvraag: Verkoop effectenportefeuille bij overstappen vermogensbeheerder nodig? Bij 2 verschillende banken vroegen wij advies i.v.m. onze huidige portefeuille en het besteden van spaargeld. Beide adviseerden de hele portefeuille te verkopen. Een advies wat we nooit eerder op deze manier hebben gekregen. Beiden -verschuilen zich- meenden dit advies te moeten geven i.v.m. de opgelegde zorgplicht. Klopt dit nu wel? Wat betreft de geadviseerde nieuwe beleggingsfondsen kenden wij deze niet. Is dit nu echt zorgplicht of is dit in het voordeel van banken. Voor de duidelijkheid: het ging slechts om advies en niet een vraag om beheer.

Een nieuw jaar is voor veel beleggers een reden om de huidige portefeuille en de huidige bank of vermogensbeheerder eens kritisch tegen het licht te houden. Veel beleggers zijn de afgelopen jaren teleurgesteld door hun bank en zijn op zoek naar een beter alternatief. Een overstap van de ene naar de andere bank of vermogensbeheerder lijkt een ingewikkelde en langdurige procedure. “Dit valt alleszins mee” aldus Marvin Koster, expert van De Beleggingsassistent en Z24. Hieronder legt marvin uit wat de belangen zijn en waar je op moet letten.

Zorgplicht

In de vraag komt duidelijk naar voren dat je een adviesrelatie wilt aangaan met een andere effecteninstelling. Dat het hier gaat om een adviesrelatie heeft verder weinig te maken met de zorgplicht. Zorgplicht kun je zien als de regels waar banken en vermogensbeheerders zich aan moeten houden met betrekking tot beleggers. Het gaat hier om regels met betrekking tot de informatievoorziening, maar ook het ken-uw-cliëntprincipe. Met andere woorden; dat de financiële dienstverlener weet welk risico een cliënt kan en wil nemen.

Ook bij een adviesrelatie zal de partij een duidelijk cliëntprofiel van je moeten opstellen. De beleggingen binnen de huidige portefeuille zullen moeten passen binnen dit cliëntenprofiel. Als de huidige beleggingen dus te offensief blijken ten opzichte hetgeen uit het profiel naar voren is gekomen, kan het zo zijn dat deze verkocht dienen te worden als je cliënt wilt worden bij de nieuwe bank of vermogensbeheerder. Dat alle beleggingen verkocht dienen te worden omdat ze niet binnen uw profiel passen lijkt mij sterk. Waarschijnlijk spelen hier andere belangen en verschuilt de partij zich nu achter de zorgplicht.

Gedwongen winkelnering

Al jarenlang prijzen de grote financiële instellingen overwegend hun eigen beleggingsfondsen aan of die van (een beperkt aantal) gelieerde partners. Dit is uiteraard voor de financiële instelling uitermate lucratief en gemakkelijk. Maar weinig financiële instellingen selecteren de beste fondsen per fondscategorie op basis van onafhankelijke criteria zoals bijvoorbeeld (meerjaars) rendementen, rendements/risicoverhouding, kosten of (morningstar)rating.

Tevens kampen veel banken met een toenemend aantal klachten tegen hun adviseurs en vermogensbeheerders. Deze beleggers stellen dat de bank ze verkeerde beleggingen heeft geadviseerd en dat deze niet paste binnen het opgestelde risicoprofiel. Veel klachten hebben betrekking op gestructureerde producten, die in veel gevallen risicovoller bleken dan is voorgespiegeld. Omdat dit in de toekomst te voorkomen zullen steeds meer beleggers worden geadviseerd om in de modelportefeuilles te beleggen of  zal er strikt advies gegeven worden binnen de huisfondsen of producten van de bank. Dat jouw huidige portefeuille waarschijnlijk niet binnen de modellen van de partij valt of  de beleggingsfondsen niet op de ‘watchlist’ staan van de bank is hoogstwaarschijnlijk de reden om het advies te geven alles te liquideren.

Second opinion

Het is goed dat je kritisch bent naar aanleiding van het advies dat je hebt gekregen van de twee banken. Ik verwacht dat dit gekregen advies niet geheel in jouw belang is, maar dat hier ook andere belangen en rol spelen. Het beste kun je in dit geval nog het advies inwinnen van een onafhankelijke derde partij. Een partij zonder eigen fondsen en producten zou de voorkeur hebben. Waarschijnlijk kunnen zij op basis van bovengenoemde criteria de fondsen uit de portefeuille beoordelen en een portefeuilleanalyse uitvoeren. Uiteraard kun je ook zelf op website’s als bijvoorbeeld morningstar je beleggingsfondsen doorlichten en vergelijken met andere fondsen uit dezelfde fondscategorie.

Wil je overstappen naar een andere bank of vermogensbeheerder laat je dan allereerst goed adviseren. Overleg nadat je een partij gekozen hebt dan samen je nieuwe beheerder goed welke fondsen een plaats kunnen hebben binnen de toekomstige effectenportefeuille. De fondsen die een plaats kunnen hebben binnen de portefeuille kunnen gemakkelijk worden overgeboekt van de ene naar de andere bank.

Bron: Z24, 20 januari 2010


< Terug naar publicatieoverzicht

Doelstelling

Belegbaar vermogen

Horizon