Vermogensbeheer goed voor Basel 3 norm banken

Vermogensbeheer goed voor Basel 3 norm banken

22 februari 2013

Het valt ons de laatste tijd op dat beleggers bij grootbanken een voorstel ontvangen om de adviesrelatie om te zetten in een vermogensbeheerrelatie. Een en ander is het directe gevolg van veranderende regelgeving omtrent de verdienmodellen in de financiële dienstverlening. Zo is het vanaf 1 januari 2014 verboden om kickback vergoedingen te ontvangen van beleggingsfondsen die aan beleggers worden geadviseerd.

Even terug in de tijd

Eind jaren 90 werd het mogelijk om bij je bank ook andere beleggingsfondsen dan huisfondsen te kunnen kopen en verkopen. Dit werd mogelijk door het feit dat banken een vergoeding ontvingen van het fonds dat ze adviseerde aan beleggers, gedurende de periode dat de belegger in dat fonds bleef zitten. Een makkelijke manier om geld te verdienen terwijl het advies ook nog eens onafhankelijk lijkt. Enig gevaar is dat wanneer het advies slecht uitpakt het ‘claimrisico’ om de hoek komt kijken. De oplossing hiervoor bleek vrij eenvoudig. Sluit met de belegger een adviesovereenkomst en de verantwoordelijkheid ligt bij hem. Hierdoor maak je het voor een belegger veel moeilijker om een claim in te dienen bij een slecht advies, omdat hij formeel gezien het besluit neemt. Markant detail is dat 90% van de beleggers bij banken het advies van zijn beleggingsadviseur vertrouwt. Kortom, banken zijn dus gevrijwaard om eigenlijk ieder ‘advies’ te geven waar zij beter van worden.

Nu er dus een verbod komt op het ontvangen van kickback vergoedingen lijkt daarmee ook een einde te zijn gekomen aan de lucratieve kant van de adviesrelatie.

Basel 3

Aangezien de nieuwe basel-3 normen van kracht zijn zullen banken hun balansen moeten versterken. Een van de manieren is het aantrekken van liquiditeiten en spaartegoeden van beleggers en spaarders. Veel beleggers wordt dan nu ook gevraagd hun adviesrelatie om te zetten naar een beheerrelatie waar een beleggingsvoorstel aan ten grondslag ligt. Wij krijgen in deze tijden dan ook vaak het verzoek om als adviseur over vermogensbeheer ons eens te buigen over de voorstellen die banken doen. Wat ons opvalt baart ons tevens zorgen. Het komt niet zelden voor dat banken in hun voorstel een groot deel van het vermogen liquide houden. ‘Strategisch’ zo luidt de onderbouwing. ‘in deze tijden van onzekerheid is het verstandig om een belangrijk deel van het vermogen uit veiligheidsoverweging liquide te houden. Hierdoor zijn wij in staat actief te anticiperen op veranderende marktomstandigheden.’

Vreemd dat banken  deze ‘strategische’ keuze maken, terwijl de rentevergoeding de inflatie en de vermogensrendementsheffing bij lange na niet goed maken. Wij krijgen dan ook sterk de indruk dat het omzetten van adviesrelaties in beheerrelaties meer een strategisch keuze ten gunste van de basel-3 norm is.

Bron: DE BELEGGINGSASSISTENT, 22 februari 2013


< Terug naar publicatieoverzicht

Doelstelling

Belegbaar vermogen

Horizon