Vermogensbeheerder failliet, en dan ?

Vermogensbeheerder failliet, en dan ?

11 december 2012

Vermogensbeheerder failliet, en dan ?

Veel vermogensbeheerders worden aangeklaagd door ontevreden beleggers. Die eisen veel geld en zorgt voor problemen bij vermogensbeheerders. Gaat uw vermogensbeheerder failliet, en dan?

Inderdaad klopt het dat we steeds meer berichten lezen dat ontevreden beleggers hun bank of vermogensbeheerder aanklagen omdat zij ontevreden zijn over de resultaten.

De ombudsman van kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) constateert zelfs een toename van 80 procent in het aantal geschillen ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De meeste geschillen worden direct ongegrond verklaard. Beleggers kunnen niet zomaar hun verliezen proberen af te wentelen op hun bank of vermogensbeheerder.

Maar zijn natuurlijk ook geschillen waar een belegger in zijn recht staat en zijn bank of vermogensbeheerder kan aanspreken op een falend beleid. Dan heeft hij recht op een schadevergoeding van een gedeelte van het verloren vermogen.

Allereerst is er een duidelijk onderscheid te maken tussen een bank en een vermogensbeheerder. Een vermogensbeheerder mag zelf geen geld en effectenrekening van de beleggers aanhouden en is dus verplicht een rekening voor zijn cliënten te openen bij een bank. De bank bewaart de gelden en de effecten en de vermogensbeheerder beheert het vermogen.

Vermogensscheiding

Wettelijk is vastgelegd dat het vermogen dat belegd wordt voor klanten is afgescheiden van het vermogen van de bank waar men een samenwerking mee is aangegaan. Dit wordt bereikt door de effectenrekening op naam te stellen van de belegger en de inbewaarneming van de effecten onder te brengen in een apart bewaarbedrijf ( een aparte NV bijvoorbeeld) of zich aan te sluiten bij het centrale Nederlandse bewaarinstituut (Euroclear).

Dit betekent in geval van uw vermogensbeheerder failliet gaat dat de effecten buiten de boedel vallen van de bank. De belegger kan zijn effectenportefeuille vervolgens overhevelen naar een andere (bewaar)bank. Gaat de vermogensbeheerder failliet dan kan de belegger er voor kiezen de beleggingen zelf kan gaan beheren of een andere beheerder in te schakelen. Dit kan dan eventueel bij dezelfde (bewaar)bank.

Gaat je vermogensbeheerder failliet dan betekent dat dus niet dat je je geld kwijt bent.

Beleggerscompensatiestelsel

Alle Nederlandse banken en beleggingsondernemingen die een vergunning hebben van DNB of de AFM vallen bovendien onder het Nederlandse beleggerscompensatiestelsel. Ondanks alle hierboven genoemde maatregelen en het toezicht kan het voorkomen dat bijvoorbeeld bepaalde transacties verkeerd zijn verwerkt of dat uw beheerder bijvoorbeeld een verkeerd bedrag in rekening heeft gebracht.

Stel, in plaats van 300 euro beheerfee heeft uw vermogensbeheerder u 3.000 euro in rekening gebracht en vervolgens raakt zij in de betalingsproblemen. Voor dit soort situaties is er een beleggercompensatiestelsel. Het beleggerscompensatiestelsel geeft een garantie van maximaal €20.000 per persoon per instelling en wordt betaald door DNB . Alleen vorderingen die verband houden met het verrichten van bepaalde (beleggings)diensten komen in aanmerking voor vergoeding.

Depositogarantiestelsel

Het bovenstaande beleggerscompensatiestelsel moet u niet verwarren met het depositogarantiestelsel. Dat geldt voor spaarrekeningen.

Bron: Z24, 28 maart 2009


< Terug naar publicatieoverzicht

Doelstelling

Belegbaar vermogen

Horizon