Verzekeren met opties, hoe doe ik dat ?

Verzekeren met opties, hoe doe ik dat ?

11 december 2012

“Ik beleg zelf via een internetbroker in aandelen want opties, dat durf ik niet. Nu zei een vriend dat ik juist wel opties moet kopen, maar als een soort verzekering. Verzekeren met opties, hoe doe ik dat dan?”

Een veelgehoorde verklaring van beleggers om geen opties te gebruiken is dat men dit te gevaarlijk vindt. Er zijn verhalen bekend waarbij beleggers een groot deel van hun vermogen zijn kwijtgeraakt of zelfs bleven zitten met een restschuld. Dat gevaar bestaat inderdaad, maar je kunt opties ook gebruiken om risico’s juist te beperken, zoals jouw vriend vertelde.

Meer weten over slim vermogensbeheer ?
>> Download nu gratis ons E-Book

Callopties en Putopties

Hoe werken opties? Bij opties heb je te maken met een recht of een plicht. Een optie geeft je het recht om gedurende een vastgestelde periode (de looptijd) tegen betaling van een prijs (de premie) een vaste hoeveelheid van de onderliggende waarde (meestal een aandeel) tegen een overeengekomen prijs (de uitoefenprijs) te kopen (call optie). Je kunt ook het recht kopen een aandeel te verkopen tegen een bepaalde prijs (put optie).

Hier tegenover heeft iemand de verplichting op zich genomen om een aandeel of een andere onderliggende waarde te verkopen of juist te kopen. Die plicht heeft die persoon gedurende de looptijd van de optie. Het aangaan van die verplichting heet in jargon een optie ‘schrijven’. De schrijver van een optie krijgt een premie van de koper omdat hij bereid is die verplichting aan te gaan.

Schrijven is risicovol

Het schrijven van opties is een risicovolle bezigheid. Je kunt je voorstellen wat er gebeurt als een schrijver van een calloptie de aandelen niet in bezit heeft en ze moet inkopen om ze te leveren. Voorbeeld: stel dat je het recht hebt gekocht om voor 10 euro aandeel A te kopen en de koers staat op 20 euro, dan is de schrijver van de optie toch verplicht die aandelen voor 10 euro aan jou te leveren. De kans is aanwezig dat de schrijver op die manier met een flinke restschuld blijft zitten.

Verzekering

Maar hoe gebruik je een optie als verzekering? Je kunt aandelen verzekeren tegen een koersdaling door middel van een putoptie. Eerder vertelden we dat als je een putoptie koopt, je het recht hebt het aandeel in een bepaalde periode te verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs.

Het werkt als volgt; stel je bent de bezitter van aandelen ABC, die op dit moment 10 euro waard zijn. Maar je kunt of wilt niet het risico lopen een groot deel van je geld te verliezen. Je kunt dan bijvoorbeeld een putoptie kopen op aandeel ABC met een uitoefenprijs van 10 euro en een afloopdatum van december 2012. Mocht het aandeel ABC bijvoorbeeld in de tussenliggende periode dalen onder de 10 euro, dan heb je alsnog het recht de aandelen te verkopen voor 10 euro. Voor die zekerheid betaal je, net als bij een normale verzekering, natuurlijk wel een premie. In dit geval is de premie de aanschafprijs van je optie. Zakt je aandeel niet onder de 10 euro, dan ben je dat geld kwijt. Zakt het aandeel wel flink dan kan die optie voorkomen dat je het schip in gaat.

Bezint eer u begint

Handelen in opties is een risicovolle onderneming. Je moet er van uitgaan dat je de hele investering kunt verliezen als de richting van de koers van de onderliggende waarde tegengesteld is aan de richting die je bij de opzet van de optiestrategie verwachtte. Wie wil handelen in opties (dus meer dan ze gebruiken als een verzekering) moet wel bereid zijn zeer actief met zijn beleggingen bezig te zijn. Wil je dit niet, of heb je te weinig kennis van opties, dan is het verstandiger de beleggingen uit te besteden aan een specialist.

Meer weten over vermogensbeheer ?
>>
Vraag hier gratis informatiepakket aan

Deze publicatie is niet bedoeld als beleggingsadvies noch als een uitnodiging of een aanbod effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen. Let Op! De waarde van beleggingen kunnen fluctueren. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.

Bron: Z24, 25 april 2009


< Terug naar publicatieoverzicht

Doelstelling

Belegbaar vermogen

Horizon