Waarom zou ik beleggen in obligaties?

Waarom zou ik beleggen in obligaties?

10 december 2012

Lezersvraag: “Ik heb wat geld over dat ik wil beleggen en kijk daarbij naar beleggen in obligaties. Wat zijn daar de voordelen van en welke soorten bestaan er?”

Een obligatie is een belangrijk beleggingsinstrument en vormt een vast onderdeel van mening effectenportefeuille. De redenen waarom dit instrument door beleggers wordt gekocht, zijn doorgaans de hoge zekerheid van bepaalde inkomsten en de terugbetaling van de inleg na een zekere periode.

Meer weten over vermogensbeheer ?
>>
Vraag hier gratis informatiepakket aan

De inkomsten bestaan uit een couponrendement, die bij uitgifte van de lening wordt bepaald. Tevens kan sprake zijn van een koerswinst bij eventuele tussentijdse verkoop. Een obligatie vormt dan ook meestal het defensieve gedeelte van een effectenportefeuille. Het kan dienen als alternatief voor spaargeld, of deposito’s als men het geld voor een langere periode kan missen.

Staatsobligaties vs. bedrijfsobligaties

Van de huis-tuin-en-keuken obligaties (normale obligaties) zijn twee soorten, te weten; staatsobligaties en bedrijfsobligaties. Staatsobligaties worden uitgegeven door overheden zoals bijvoorbeeld de Nederlandse staat. Deze kennen een zeer hoge betrouwbaarheid omdat de staat garant staat voor rentebetaling en terugbetaling.

Bedrijfsobligaties worden uitgegeven door ondernemingen. Rentebetaling en terugbetaling zijn afhankelijk van “het in leven zijn” van het desbetreffende bedrijf op de einddatum. Behalve deze normale (vaste rente) obligaties zijn er de afgelopen jaren ook perpetuele obligaties (eeuwigdurende looptijd), variabele rente obligaties en tal van andere obligaties met speciale ingewikkelde constructies op de markt gekomen. De risico’s van deze obligaties zijn vaak veel moeilijker in te schatten en de koersen reageren anders dan normale obligaties. Het nu te ver gaat om deze te bespreken.

Waarde en risico

Afhankelijk van de mate van kredietwaardigheid van het bedrijf, zal een hogere rente moeten worden vergoed als de kredietwaardigheid afneemt. Behalve het risico dat het bedrijf de lening niet meer kan betalen is er ook een renterisico. Als de marktrente stijgt zullen beleggers geneigd zijn te beleggen in obligaties die meer geven dan de marktrente. Bestaande obligaties zullen hierdoor in waarde dalen. Tenslotte is de looptijd van de obligatie van belang. Hoe korter de looptijd, des te lager het risico.

Veel beleggers zijn door de huidige crisis op zoek naar veilige beleggingen en laten de aandelenmarkt even voor wat die is. Men is duidelijk op zoek naar overzichtelijke, heldere en veilige beleggingen waarvan men de risico’s en ook de opbrengsten redelijk kan inschatten.

Vluchten uit aandelen

Door het vluchtgedrag uit aandelen, het monetaire beleid en de grote vraag naar zeer veilige staatsobligaties, zijn de koersen hiervan de afgelopen maanden opgelopen en is het huidige effectieve rendement dus laag. Door de huidige economische situatie, het feit dat bedrijven moeilijk aan geld kunnen komen doordat banken zeer kritisch en terughoudend zijn geworden met uitlenen, is geld schaars geworden.

Bedrijven die toch geld willen aantrekken zullen nieuwe obligaties moeten uitgeven. Door het toegenomen risico is het rendementsverschil tussen staatsobligaties en bedrijfsobligaties sterk opgelopen. Bedrijven zullen een aantrekkelijke rente moeten bieden op deze obligaties om beleggers aan te trekken.

Goede spreiding essentieel

Afhankelijk van persoonlijke doelstellingen kan het dus zeker interessant zijn om obligaties op te nemen als beleggingsinstrument in een effectenportefeuille. Uiteraard is ook hier een goede spreiding essentieel om het risico van een portefeuille te verlagen. Obligaties kan men direct kopen op de beurs, men kan kiezen voor een beleggingfonds dat in obligaties belegt of men kan een tracker kopen die een bepaalde obligatie-index volgt.

Wel concluderen we dat ook met obligaties een actief beleid geen overbodige luxe is. Beleggers dienen rekening te houden met een debiteurenrisico, de looptijd van de obligatie en men dient een rentevisie te hebben. Al met al genoeg redenen dus om je goed te laten informeren als je van plan bent om obligaties te kopen.

Gespreid beleggen in obligaties via Trackers? Klik hier

Bron: Z24, 28 februari 2009


< Terug naar publicatieoverzicht

Doelstelling

Belegbaar vermogen

Horizon