Wat is een Hedgefonds?

Wat is een Hedgefonds?

17 juli 2014

Veel beleggers die hun vermogen onderbrengen bij een vermogensbeheerder komen de term hedgefonds tegen in de effectenportefeuille. Voor velen is dit een onbekende term die soms nogal wat argwaan met zich meebrengt. Onbekend maakt namelijk onbemind. Vooral omdat de term “Hedge” (afdekken) misschien een beetje misleidend is.

Meer weten over slim vermogensbeheer ?
>> Download nu gratis ons E-Book

Een hedgefonds lijkt in veel opzichten op een beleggingsfonds. Echter wordt een hedgefonds vaak teruggevonden onder het kopje alternatieven in de effectenportefeuille. Dit komt voornamelijk door de beleggingscategorieën waarin het kan beleggen. Deze is bij hedgefondsen vaak veel breder dan bij normale beleggingsfondsen. Zo kan een hedgefonds beleggen in derivaten zoals opties en futures en kunnen zij op grote schaal short gaan wanneer ze speculeren op een daling. Tevens is er de mogelijkheid om gebruik te maken van leverage (het beleggen met vreemd vermogen om het verwacht rendement op het eigen vermogen te verhogen. In het Nederlands ook wel hefboomeffect genoemd).

Een belangrijk verschil met traditionele beleggingsfondsen is verder dat een hedgefonds niet verplicht is zijn prestaties en de gebruikte strategie te rapporteren in een jaarverslag. Een hedgefonds is vrij in het gevoerde beleid en is in veel gevallen op zoek naar een absolute return.

In- en uitstappen
De fondsmanager is vaak zelf ook financieel betrokken bij het fonds en neemt zodoende een deel van de investering voor zijn rekening. Door de vaak grote investeringen die gedaan worden is er bij hedgefondsen vaak sprake van een zogenaamde lock up-periode. In deze periode kan er niet in of uit het fonds gestapt worden. Voor de fondsmanager heeft dit een voordeel omdat hij hierdoor meer vrijheid heeft voor het opzetten van illiquide posities. Voor de klant kan dit lastig zijn omdat hij op deze manier niet zijn positie kan liquideren.

Performance fee
Het is niet ongebruikelijk dat hedgefondsen zichzelf naast een (hoge) vaste beheerfee ook laten vergoeden middels een performance fee. Zo vraagt men bijvoorbeeld 10% of 20% van de koerswinst per jaar. Op het eerste oog is er niets mis met een performance fee, maar er kleven ook nadelen aan. Zo kan een belegger na een negatief jaar het volgende jaar toch performance fee afrekenen zonder dat er ook maar ooit winst is behaald. Dit probleem kan worden opgelost door een High Watermark op te nemen. Ook kan een hedgefonds een Hurdle Rate opnemen, een bepaald percentage waarboven pas deze performance fee gaat gelden.

Onshore & offshore
Veel hedgefondsen zijn gevestigd in belastingparadijzen. Dit is niet zonder reden want er gelden strenge regels voor hedgefondsen die “onshore” zijn. Zo wordt er in veel gevallen verlangd dat de deelnemers over voldoende beleggingskennis en ervaring  beschikken, maar ook vooral een vermogen hebben van minimum  1 miljoen dollar. De offshore-fondsen zien we bijvoorbeeld op de Caymaneilanden, Bermuda of het dichterbij gelegen Guernsey. Hier kennen ze dit soort strenge regels niet en tevens hebben ze van een aantal belastingen nog nooit gehoord.

In Nederland komen we hedgefondsen veel tegen in zogenaamde  fund of funds. Dit is een mandje met daarin meerdere hedgefondsen. Voordeel van een fund of funds is natuurlijk de spreiding die het oplevert. Een ander voordeel is dat hier vaak al in kan worden geparticipeerd vanaf een lager startkapitaal. Daartegenover staat een groot nadeel; een opeenstapeling van kosten.

Download ons E-Book  : “6 misvattingen over duurzaam beleggen ontrafeld

Deze publicatie is niet bedoeld als beleggingsadvies noch als een uitnodiging of een aanbod effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen. Let Op! De waarde van beleggingen kunnen fluctueren. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.

Bron: DE BELEGGINGSASSISTENT, 17-07-2014


< Terug naar publicatieoverzicht

Doelstelling

Belegbaar vermogen

Horizon