ETF

Buitenlandse indextracker blijft onbereikbaar voor Nederlandse belegger

Sinds 1 januari van dit jaar moeten aanbieders van beleggingsproducten een essentieel informatiedocument opstellen en beschikbaar stellen in de Nederlandse taal om te worden toegelaten tot de Nederlandse particuliere beleggersmarkt. Na een rondgang bij verschillende banken en brokers is gebleken dat een merendeel van de buitenlandse aanbieders dit document niet heeft opgesteld of niet in het Nederlands beschikbaar heeft. Hierdoor zijn veel van deze producten, inclusief tamelijk eenvoudige indextrackers buiten het bereik van de Nederlandse belegger gekomen.

Reden voor Roald van de Linde om hier Kamervragen over te stellen aan de minister van Financiën Wopke Hoekstra. Deze zag echter geen reden om het besluit te heroverwegen, waardoor voorlopig deze indextrackers onbereikbaar zullen blijven voor de Nederlandse belegger. De brokers Binck en DeGiro maar ook grootbanken als ABN en ING zeggen honderden, soms zelfs duizenden indextrackers te hebben afgesloten.

Het door Europese wetgeving voorgeschreven informatiedocument geeft de consument inzicht in onder andere de werking, risico’s, kosten en het verwachte rendement van het product.

Het was mogelijk om gebruik te maken van de lidstaatoptie, waardoor bijvoorbeeld ook documenten in het Engels waren toegestaan. Van deze mogelijkheid maakt Nederland geen gebruik en dat was volgens de minister een weloverwogen keuze. “Het is van belang dat de consument de inhoud van het informatiedocument kan begrijpen. Het verwerken van informatie in de moedertaal zal daarom in veel gevallen gemakkelijker zijn dan in een vreemde taal en het risico verkleinen dat de consument het informatiedocument niet of niet goed begrijpt. “

De Minister maar ook een aantal aanbieders van indextrackers geeft aan dat het probleem niet zozeer ligt in het aanbieden van het document in de Nederlandse taal, maar vooral dat het document in zijn geheel niet beschikbaar is. Volgens de aanbieders strookt het publiceren van het document met de regels van professionele beleggers. De particulier belegger zal voorlopig zijn heil moeten zoeken in de Europese indextrackers, die over het algemeen een aantal tienden van procenten duurder zijn dan de buitenlandse alternatieven.
.

Meer weten over BeSmart of wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs op telefoonnummer
020 760 82 32 of vraag een beleggingsvoorstel aan.


< Terug naar artikel overzicht