marvin_200px-v3

Voor wie? Ben je ZZP’er?

Iedere Nederlander die in Nederland woont en/of werkt bouwt in principe AOW (Algemene Ouderdoms Wet) op. Deze AOW wordt opgebouwd in de 50 jaar voordat de AOW-uitkering ingaat. Voor ieder jaar dat je mist, wordt de AOW gekort met 2%. De AOW-leeftijd is momenteel 67 jaar en loopt, aangezien de gemiddelde levensverwachting toeneemt, nog altijd op.
De AOW wordt het basispensioen van de overheid genoemd (de eerste pijler).

Dat deze AOW veelal niet toereikend is, moge duidelijk zijn. Een richtlijn die vaak gebruikt wordt voor ‘genoeg pensioen’ is 70% van het laatstverdiende bruto-inkomen.

Als ZZP’er bouw je in de meeste gevallen geen werknemerspensioen (de tweede pijler) op. Bouw je zelf geen pensioen op, dan wordt je geacht een aanvullend pensioen op te bouwen voor een financieel onbezorgde oude dag. Dit heet pensioenopbouw in de derde pijler.

In het nieuwe pensioenstelsel (ingangsdatum 1 juli 2023) zijn de verschillende mogelijkheden met een belastingvrijstelling vergroot. Zo is de vrijstelling voor pensioenopbouw verruimd van 13% naar 30% van je jaarruimte. Het maximale inkomen dat meetelt voor het berekenen van de jaarruimte is verhoogd naar € 128.810. De maximale jaarruimte is hierdoor € 34.550(zie fiscaal voordeel)..

Je kunt als ZZP’er op een fiscaal vriendelijke manier in box 1 beleggen of sparen. Over deze investeringen betaal je (nog) geen inkomstenbelasting, maar pas vanaf de AOW-datum tegen meer gunstige tarieven. Over het opgebouwde deel kan je op een belastingvoordeel uitkomen van meer dan 50%. Je kunt kiezen uit het storten van een bedrag ineens, een periodieke storting (bijvoorbeeld per maand) of een combinatie van beiden.

Open een rekening

Dit opgebouwde vermogen wordt geparkeerd op een geblokkeerde rekening die vrij beschikbaar is vanaf het moment dat de AOW leeftijd wordt bereikt (kan ook eventueel eerder).

Tevens kun je er voor kiezen privé te gaan sparen en beleggen voor het pensioen. Het vermogen dat hierbij wordt opgebouwd wordt belast in box 3. Het geld staat dan niet vast en kun je ermee doen wat je zelf wilt.

Open een rekening

Kortom, er zijn diverse manieren om goed in te spelen op de financiële toekomst. Op basis van deskundig advies kan BeSmart je helpen om te kiezen voor de beste invulling.

Neem daarom contact op via www.besmartib.nl of telefonisch op 020 – 760 8232. Wij helpen je graag.

E-Book vermogensopbouw


< Terug naar artikel overzicht